29/10/2020

Poziv dekanje vsem študentom FZAB

Študentke in študenti FZAB, pomagajte  premagati virus, ki se nezadržno širi med prebivalci naše države. Klinično okolje vas potrebuje. Vstopite v zdravstvene zavode, hrabro opravite klinično usposabljanje in nudite z dodatnim delom pomoč izmučenim medicinskim sestram. Ob tem upoštevajte varovalne ukrepe po Navodilih FZAB in zahtevah NIJZ. Fakulteta vas spodbuja in vam bo dala podporo, če se boste združili in solidarno napovedali zmago pri zaščiti  bolnih in šibkih danes in jutri

23/10/2020

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Fakulteta se tako s 26. 10. 2020 zapira za vse dejavnosti, kjer je potrebna fizična prisotnost študentk_ov, vključno z vajami in študentskim raziskovalnim delom.

22/10/2020

Izvajanje kabinetnih vaj v času razglašene epidemije

 • Kabinetne vaje bodo potekale v virtualni obliki pri predmetih, kjer je ta postopek izvedbe možen.
 • Pomembne informacije o maskah. 

19/10/2020

 • Z 19. oktobrom 2020 je razglašeno stanje epidemije.
   
 • Kabinetne vaje za redne študente Zdravstvene nege (VS) potekajo po urniku do preklica. Kabinetne vaje za redne in izredne študente Fizioterapije (VS) se ne izvajajo.
   
 • Študenti, ki imajo SARS-CoV-2 pozitivni bris, morajo takoj obvestiti Referat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V karanteni ostanejo do negativnega rezultata brisa. Ne udeležujejo se organiziranih obveznosti (kabinetne vaje, klinično usposabljanje).
   
 • Študenti morajo slediti in upoštevati navodila NIJZ za varovanje pred okužbo.
   

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja