5. 5. 2023

Spoštovani.

Ob mednarodnem dnevu higiene rok, ki ga vsako leto obeležujemo 5. maja, želimo opozoriti širšo javnost na pomembnost higiene rok.Na Zbornici – Zvezi so pripravili zloženko o higieni rok in promocijsko gradivo za različne skupine ter promocijski film o pomenu čistih rok: https://www.youtube.com/watch?v=3fAxqww56tQ

31. 3. 2023

Obvladovanje širjenja okužb s SARS-CoV-2

30. 9. 2022

Priporočila ob začetku študijskega leta 2022/2023
Vstopamo v novo študijsko leto z bogatimi izkušnjami in znanjem preteklega študijskega leta, ki je v veliki meri minilo v znamenju epidemije covida-19. Tokrat si vsi skupaj želimo, da bi to študijsko leto potekalo karseda nemoteno in zdravo. Verjamemo in želimo si, da bi s skupnimi prizadevanji in brez nepotrebnih večjih poseganj ter omejitev z upoštevanjem strokovnih priporočil za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 poskrbeli za varno študijsko okolje in za čimbolj neokrnjen in kakovosten potek procesa izobraževanja.
Pismo študentom in študentka (MZ in MIZŠ)

V namen po skupnem sodelovanju in k zmanjšanju tveganja za širjenje virusa SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča in poziva, da se upošteva osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje, pri čemer dodaja, da se vrsta in intenzivnost ukrepov izvajata glede na epidemiološko situacijo.
Zdravje je skrb za vse

NIJZ je pripravil posodobljena dokumenta za visokošolstvo in študentske domove:

  - Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 za celotno polje vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23 in
  - Navodila visokošolskim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za študijsko leto 2022/2023
Oba dokumenta sta dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje, na kateri so objavljeni tudi dostopi do drugih pomembnih vsebin izobraževalnega področja.

Direktorat za visoko šolstvo 
Sektor za visoko šolstvo

29. 8. 2022

Objava Odloka o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 

obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu, št. 112/2022 objavljen Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (v nadaljevanju besedila: odlok), kateri omogoča študentom prevzem 10 brezplačnih testov na mesec za samotestiranje na novi koronavirus. Brezplačni testi so na voljo v lekarnah. 
Ta odlok začne veljati 29. avgusta 2022 in velja do 30. novembra 2022.

Direktorat za visoko šolstvo 
Sektor za visoko šolstvo


26. 8. 2022

Odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2  

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2.
Odlok je pripravljen v skladu s priporočili Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2, ki je z začetkom šolskega in študijskega leta 2022/2023 priporočila samotestiranje s test HAG za samotestiranje v domačem okolju za učence osnovnih šol, dijake in študente s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2.
Odlok določa prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za učence osnovnih šol, dijake in študente ter otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov.

Sredstva za izvajanje testiranja za učence osnovnih šol, dijake in študente se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Navedenim osebam pripada do 10 testov mesečno, ki jih pridobijo v lekarni. Sredstva za izvajanje testiranja za uporabnike zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš pa se zagotavljajo iz lastnih sredstev. 

Ukrep začne veljati 29. avgusta 2022 in velja do 30. novembra 2022.

Vir: Ministrstvo za zdravje

22. 4. 2022
Posodobitev navodil in priporočil za VIZ, VŠZ in DD glede covid-19

Obveščamo vas, da je NIJZ pripravil posodobitev spletne strani Vzgoja in izobraževanje 2021/22, dostopno na
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.
Na spletni strani je posodobljen dokument Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ)in dijaškim domovom (DD)ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Iz navodil je bilo odstranjeno vzdrževanje stalnih skupin kot izhodišče za upoštevanje navedenih navodil.
Hkrati vas želimo še opomniti, da so z omenjene spletne strani umaknili vsa higienska priporočila in namesto njih za visokošolske zavode in študentske domove ohranili naslednje dokumente:
·        Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, z dne 27. 10. 2021,
·        Samozaščitno vedenje v obdobju, ko je med nami še vedno prisoten virus SARS-CoV-2, z dne 21. 4. 2022,
V študentskem domu se ob pojavu suma ali potrjene okužbe s SARS-CoV-2 ravna skladno s splošnimi Navodili za izolacijo ter navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

7. 3. 2022

Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo s ponedeljkom, 7. 3. 2022 v veljavo stopil spremenjen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok), ki na področju vzgoje in izobraževanja prinaša sproščanje ukrepov glede nošnje mask.

V skladu z novim Odlokom je opuščena nošnja mask za študente in visokošolske učitelje na visokošolskih zavodih in študentskih domovih.

Opozarjamo pa, da še vedno ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask pri študentih, ki so na praksi v zdravstvenih in socialnih zavodih.
Lepo pozdravljeni. 

21. 2. 2021

Spoštovani, 

kot ste verjetno že seznanjeni je danes stopil v veljavo nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki na področju vzgoje in izobraževanja prinaša sproščanje ukrepov. 

V skladu z novim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, se: 
na področju vzgoje in izobraževanja opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT); 
ukinja samotestiranje v šolah in visokošolskih zavodih, tako za zaposlene kot tudi za učence, dijake ter študente.

Še vedno pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih, razen izjem, ki jih določa odlok, obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor in obvezno redno prezračevanje prostorov. 

Vlada Republike Slovenije je prav tako sprejela Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 21/22), s katerim je od 19. februarja 2022 ukinjena karantena. 

Na spletni strani NIJZ so objavljena tudi posodobljena navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki se smiselno uporabljajo tudi za visoko šolstvo.

Lep pozdrav.

 

1. 2. 2022

Spoštovani, 

objavljamo prejeti dopis s strani Ministrstva za zdravje -  PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV V SREDNJIH ŠOLAH, ŠTUDENTOV V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH IN UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V PROGRAMIH,  V KATERIH SE PRIDOBI JAVNO VELJAVNA IZOBRAZBA.

18. 1. 2022

Spoštovani,

obveščamo vas, da je NIJZ na podlagi spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 dne 23. 12. 2021 objavil posodobljena Navodila visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Navodila so objevljena v rubriki "Visokošolski in višješolski zavodi" na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

19. 11. 2021

POMEMBNO OBVESTILO ZA ŠTUDENTE

Vse študente obveščamo, da se lahko udeležite študijskih obveznosti, ki potekajo na lokaciji (Jesenice ali Ljubljana) Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in v zdravstvenih oziroma socialno varstvenih ustanovah samo v primeru, da ste zdravi. V kolikor se ne počutite dobro ali imate kakršnekoli znake, ki nakazujejo na okužbo s SARS-CoV-2 ali drugo okužbo dihal, ne vstopajte v prostore fakultete ali zdravstveno oziroma socialno varstveno ustanovo na klinično usposabljanje, tudi če izpolnjujete pogoj PCT. Ostanite doma in se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.

Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, npr. če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, ust in oči ter se tako okužimo. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 m). Poleg tega predstavlja tveganje tudi zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi (NIJZ, 2021).

Študenti boste lahko nadomeščali študijske obveznosti v skladu s Pravili za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na študijskih programih na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Bodimo odgovorni.

8. 11. 2021
UPORABA MASKE IN SAMOTESTIRANJE ŠTUDENTOV - POMEMBNO

Spoštovani študentje,

obveščamo vas, da je v skladu z zadnjimi spremembami Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19:

- od danes, ponedeljka, 8. novembra, pri gibanju in zadrževanju v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2,

- od ponedeljka, 15. novembra dalje povečana pogostost samotestiranja. Študent, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, se od 15. 11. 2021 dalje obvezno samotestira trikrat tedensko. 

Samotestiranje se bo še naprej izvajalo v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, v terminih, ki so določeni za en teden naprej in so objavljeni na spletni strani ter na vhodu v fakulteto. Od 15. novembra dalje študentom pripada  15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Pridobijo jih v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Prosimo za dosledno upoštevanje predpisanega.

5. 11. 2021
TERMINI ZA SAMOTESTIRANJE ŠTUDENTOV - POMEMBNO

Samotestiranje bo v tednu od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021 potekalo v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v naslednjih terminih:

Na lokaciji na Jesenicah

Ponedeljek: 8:00 do 9:00

Torek: 15:00 do 16:00

Sreda: 8:00 do 9:00

Četrtek: 7:00 do 8:00 

              15:00 do 15:45 

              16:45 do 17:30

Petek: 8:30 do 9:30


na lokaciji v Ljubljani:

Ponedeljek: 15:15 do 15:45

Sreda: 15:15 do 15:45

Četrtek: 15:15 do 15:45

Petek: 15:15 do 15:45

Študentje, ki imajo študijske obveznosti v soboto in nimajo veljavnega potrdila PCT, naj samotestiranje opravijo v petek.

Termini se tedensko prilagajajo izvedbi študijskega procesa, zato redno spremljate obvestila na spletni strani pod zavihkom COVID-19 (https://www.fzab.si/si/mainmenu/o-fakulteti/ukrepi-covid-19/). 

2. 11. 2021

SAMOTESTIRANJE ŠTUDENTOV - POMEMBNO

Spoštovani, 

v skladu z dopolnjenim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 se poveča pogostost presejalnega testiranja za študente.

Od 2. 11. 2021 dalje se študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja PC testirajo s testi HAG za samotestiranje dvakrat tedensko v enakih presledkih. Študenti so zato upravičeni do 10 testov za samotestiranje na mesec, ki jih lahko pridobijo v lekarnah. 

Samotestiranje bo v tednu od 2. 11. 2021 do 5. 11. 2021 potekalo v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v spremenjenih terminih, in sicer:

na lokaciji na Jesenicah

Torek: 13:30 do 15:00
Sreda: 6:30 do 7:30
Četrtek: 6:30 do 7:30 

na lokaciji v Ljubljani:

Sreda: 15:15 do 16:00
Četrtek: 15:15 do 16:00

Termini se bodo tedensko prilagajali izvedbi študijskega procesa, zato vas pozivamo, da proti koncu tedna spremljate obvestila na spletni strani pod zavihkom COVID-19 (https://www.fzab.si/si/mainmenu/o-fakulteti/ukrepi-covid-19/), kjer bodo objavljeni termini za samotestiranje za prihodnji teden. 

Termini za samotestiranje so objavljeni tudi na vhodu v fakulteto.

Prosimo, da v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin dosledno upoštevate, da je nošenje maske obvezno in da si je potrebno večkrat razkužiti roke.

Hvala.

2. 11. 2021

Izpolnjevanje pogoja PCT – POMEMBNO obvestilo za vse visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce Fakultete za zdravstvo Angele Boškin!

V skladu z dopolnjenim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 se poveča pogostost presejalnega testiranja za zaposlene in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ini se testirajo s testi za samotestiranje, ker ne izpolnjujejo pogoja PC, in sicer na vsakih 48 ur. 

Pogoj PCT je tako izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Vse sodelavce FZAB vljudno naprošamo, da pravočasno poskrbijo za izpolnjevanje pogoja PCT, ki smo ga na FZAB dolžni preverjati, in nas na naslov: dekanat@fzab.si obvestijo v kolikor potrebujejo izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje, da bomo lahko zagotovili zadostno število testov.

Lep pozdrav.

29. 10. 2021

NAVODILA OB VISOKO RIZIČNEM KONTAKTU Z OSEBO S POTRJENIM COVID – 19. 

Dokument Navodila ob visoko rizičnem kontaktu se zaradi pogostih sprememb ne posodablja. Objavlja pa se posodobitev dokumenta, o katerem nas obvešča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

18. 10. 2021

TERMINI ZA SAMOTESTIRANJE ŠTUDENTOV NA LOKACIJI OB ŽELEZNICI 30A, LJUBLJANA

Spoštovani,

vezano na obvestilo z dne 1. 10. 2021 https://www.fzab.si/news/6495/51/Izpolnjevanje-pogoja-PCT-in-samotestiranje-studentov-POMEMBNO/ vas obveščamo o terminih za samotestiranje na lokaciji Ob železnici 3 a, Ljubljana.

Samotestiranje študentov v prostorih FZAB na lokaciji v Ljubljani bo potekalo:

v ponedeljek ob 15:15

sredo ob 15:15 in 

v četrtek ob 15:15.

Študent teste HAG za samotestiranje prinese s seboj, dobi jih brezplačno v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Tuji študent, ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Po izvedenem testiranju študent izpolni izjavo, ki jo dobi na FZAB. Izjavo podpiše in potrdi pooblaščena oseba FZAB. Izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava kot dokazilo o izpolnjevanju PCT velja en teden.

V kolikor se študent testiranja s HAG testi za samotestiranje ne udeleži v razpisanih terminih mora za izpolnjevanje pogoja PCT opraviti hitri test v Zdravstvenem domu ali pri zasebniku, ki izvaja tovrstna testiranja.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da sicer izpolnjujete pogoj PCT), ravnajte odgovorno in ostanite doma ter o tem obvestite svojega zdravnika.

V prostorih FZAB je obvezna tudi uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu na FZAB.
 

18. 10. 2021

Izpolnjevanje pogoja PCT in samotestiranje študentov - POMEMBNO

Spoštovani študentje,

Za vstop na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Študent, ki ne izpolnjuje pogoja P (prebolel) ali C (cepljen) ali T (testiran, z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) se mora za potrebe izvajanja študijskega programa v prostorih fakultete, obvezno testirati s testi HAG za samotestiranje, in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih.

Testiranje bo potekalo v prostorih FZAB na lokaciji Spodnji Plavž 3, Jesenice, v predavalnici 1, v naslednjih terminih:

•    v ponedeljek od 14:30 do 16:00,

•    v torek, od 7:15 do 8:15 in

•    v petek od 7:15 do 8:15.

 

Za lokacijo Ob železnici 30a Ljubljana bomo termine sporočili naknadno.

Študent teste HAG za samotestiranje prinese s seboj, dobi jih brezplačno v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Tuji študent, ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Po izvedenem testiranju študent izpolni izjavo, ki jo dobi na FZAB. Izjavo podpiše in potrdi pooblaščena oseba FZAB. Izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava kot dokazilo o izpolnjevanju PCT velja en teden.

V kolikor se študent testiranja s HAG testi za samotestiranje ne udeleži v razpisanih terminih mora za izpolnjevanje pogoja PCT opraviti hitri test v Zdravstvenem domu ali pri zasebniku, ki izvaja tovrstna testiranja.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da sicer izpolnjujete pogoj PCT), ravnajte odgovorno in ostanite doma ter o tem obvestite svojega zdravnika.

V prostorih FZAB je obvezna tudi uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu na FZAB.

Želimo si, da bi študijski proces potekal čim bolj nemoteno, zato vas pozivamo, da ste odgovorni in upoštevate navodila.

 

4. 10. 2021

Izpolnjevanje pogoja PCT – POMEMBNO obvestilo za vse visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce Fakultete za zdravstvo Angele Boškin!

Spoštovani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci Fakultete za zdravstvo Angele Boškin!

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu izpolnjevati pogoj PCT.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

1.      z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

2.      z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);

3.      z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;

4.      z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

-  drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;

-  odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

5.      z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

6.      z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Če  oseba ne izpolnjuje pogoj P ali C, se šteje, da izpolnjuje pogoj T, če se enkrat tedensko testira s testom HAG za samotestiranje. Testiranje mora biti izvedeno na delovnem mestu (na FZAB). Za namen dokazovanja samotestiranja mora oseba izpolniti evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe, ki testiranje opravi.

Vse sodelavce FZAB vljudno naprošamo, da pravočasno poskrbijo za izpolnjevanje pogoja PCT, ki smo ga na FZAB dolžni preverjati, in nas na naslov: dekanat@fzab.si obvestijo v kolikor potrebujejo izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje, da bomo lahko zagotovili zadostno število testov. 

V prostorih FZAB je še vedno obvezna tudi uporaba zaščitne maske in dosledno razkuževanje rok.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da oseba sicer izpolnjujete pogoj PCT), ravnajte odgovorno in ostanite doma ter o tem obvestite svojega zdravnika.

Lep pozdrav,
doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja

 

29. 9. 2021 

Predavanje o cepljenju proti Covid-19 - 29. 9. 2021

Spoštovani,

Vabimo vas, da se v sredo, 29. 9. 2021 ob 19:00 uri, udeležite e-predavanja o cepljenju proti COVID-19.

Predavanje bo izvedla doc. dr. Irena Grmek Košnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vljudno vabljeni na povezavi ZOOM:
https://zoom.us/j/7891401671?pwd=MHZLZGRoN01KSmw3OFFZWlBQU0JKdz09
Geslo: 123456

Predstojnica katedre za zdravstveno nego
Marta Smodiš, viš. pred.


7. 9. 2021


Pogoj PCT in samotestiranje študentov

V Uradnem listu RS je bil 4. 9. 2021 sprejet Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Odlok), na podlagi katerega se morate vsi študentje, ki ne izpolnjujete pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) – za potrebe izvajanja študijskega programa v prostorih fakultete obvezno testirati s testi HAG za samotestiranje, in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Testiranje opravite v domačem okolju.
 
Teste študentje dobite brezplačno v lekarnah na podlagi kartice zdravstvenega zavarovanja in potrdila o vpisu. Tuji študentje, ki nimate kartice zdravstvenega zavarovanja, morate namesto te predložiti osebni dokument.

Izpolnjevanje pogoja PCT pri študentih, v skladu z Odlokom, ne bomo preverjali, vas pa pozivamo, da v primeru pozitivnega HAG testa za samotestiranje, kot tudi v primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da sicer izpolnjujete pogoj PCT), ostanete doma in o tem obvestite svojega zdravnika.


26. 8. 2021

PCT pogoj za vstop na fakulteto

Skladno z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu morajo pogoje prebolevnosti, cepljenosti in testiranja izkazovati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

V skladu z navedenim odlokom je vstop v prostore Fakultete za zdravstvo Angele Boškin dovoljen le osebam, ki izpolnjujejo pogoje prebolevnosti, cepljenosti oz. testiranja (PCT pogoj).

Odlok velja od 23. avgusta 2021 do vključno 5. september 2021.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja

 

16. 8. 2021

Cepljenje poziv 

Drage študentke, dragi študenti!

Poletje je čas, ko si nabiramo energijo za nove podvige in dosežke. Verjamem, da boste tudi tokratni oddih od študijskih in drugih obveznosti kar najbolje izkoristili, da se bomo oktobra srečali z novim elanom in idejami. A tudi v tem bolj brezskrbnem delu leta nas na vsakem koraku spremljajo novice, da živimo v zahtevnem obdobju.
Za nami sta že dve študijski leti, ki ju je zaznamovala epidemija, po napovedih pa tudi prihajajoče žal ne bo zelo drugačno.
Zagotovo si vsi že zelo želimo, da bi kljub temu študijski proces lahko v čim večji možni meri potekal v živo v naših predavalnicah in učnih bazah.
Ob tej priložnosti vas pozivam, da se odločite za cepljenje. Cepljenje je tista rešitev, ki nam bo jeseni lahko omogočila, da bomo študijski proces izvedli s čim manj motnjami ter pri tem v kar največji možni meri poskrbeli za zdravje in varnost – nas samih in svojih bližnjih.
Vsem, ki ste se že cepili, se za to dejanje iskreno zahvaljujem, ostale pa vabim, da k temu pristopite čim prej, da boste še pred začetkom študijskega leta pravočasno razvili potrebno raven zaščite.

Verjamem, da nam bo skupaj uspelo, in se že veselim naših srečanj v novem študijskem letu!

Lep pozdrav,
doc. dr. Sanela Pivač
dekanja

 

 

29/10/2020

Poziv dekanje vsem študentom FZAB

Študentke in študenti FZAB, pomagajte  premagati virus, ki se nezadržno širi med prebivalci naše države. Klinično okolje vas potrebuje. Vstopite v zdravstvene zavode, hrabro opravite klinično usposabljanje in nudite z dodatnim delom pomoč izmučenim medicinskim sestram. Ob tem upoštevajte varovalne ukrepe po Navodilih FZAB in zahtevah NIJZ. Fakulteta vas spodbuja in vam bo dala podporo, če se boste združili in solidarno napovedali zmago pri zaščiti  bolnih in šibkih danes in jutri

23/10/2020

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Fakulteta se tako s 26. 10. 2020 zapira za vse dejavnosti, kjer je potrebna fizična prisotnost študentk_ov, vključno z vajami in študentskim raziskovalnim delom.

22/10/2020

Izvajanje kabinetnih vaj v času razglašene epidemije

 • Kabinetne vaje bodo potekale v virtualni obliki pri predmetih, kjer je ta postopek izvedbe možen.
 • Pomembne informacije o maskah. 

19/10/2020

 • Z 19. oktobrom 2020 je razglašeno stanje epidemije.
   
 • Kabinetne vaje za redne študente Zdravstvene nege (VS) potekajo po urniku do preklica. Kabinetne vaje za redne in izredne študente Fizioterapije (VS) se ne izvajajo.
   
 • Študenti, ki imajo SARS-CoV-2 pozitivni bris, morajo takoj obvestiti Referat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V karanteni ostanejo do negativnega rezultata brisa. Ne udeležujejo se organiziranih obveznosti (kabinetne vaje, klinično usposabljanje).
   
 • Študenti morajo slediti in upoštevati navodila NIJZ za varovanje pred okužbo.
   

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja