Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred.

Kalender Smajlović Sedina Email: skalendersmajlovic@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 367
Govorilne ure: Vsak prvi in zadnji četrtek v mesecu od 13.30 do 14.30 po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Kratek življenjepis

Sedina Kalender Smajlović, magistrica zdravstvene nege je predstojnica Katedre za zdravstveno nego na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Svojo poklicno pot je pričela na Oddelku za anestezijo in reanimacijo Splošne bolnišnice Jesenice, delo je nato nadaljevala v Centralni intenzivni terapiji, danes imenovani Enota intenzivne terapije operativnih strok (EITOS), kot odgovorna medicinska sestra. Od leta 2005 do leta 2010 je bila zaposlena kot vodja Službe zdravstvene nege v EITOS.

Je koordinatorica kliničnega usposabljanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in na Onkološkem inštitutu. Je mentorica diplomskih del na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega in  predsednica Komisije za disciplinske zadeve.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot nosilka/izvajalka pri predmetih Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi, Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega, Zdravstvena nega kirurškega pacienta, zdravstvena nega v intenzivni terapiji, anestiziologiji in reanimatologiji, Etika in filozofija  zravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.

 
 

Bibliografija/COBISS