doc. dr. Tit Albreht

Albreht Tit Email: Tit.albreht@nijz.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na III. stopnji

 Sodobni pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende

Kratek življenjepis

Tit Albreht je ekspertni raziskovalec zdravstvene službe in zdravstvenih sistemov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Opravil je specializacijo socialne medicine ter nato uspešno zaključil magistrski študij javnega zdravja v Rotterdamu in doktorski študij na temo tranzicije v slovenskem zdravstvu pri Univerzi v Amsterdamu. Pri svojem raziskovanju se posveča analiziranju delovanja in učinkovitosti zdravstvene službe v Sloveniji in na mednarodni ravni. Poleg tega deluje na področjih na dokazih utemeljene zdravstvene politike, načrtovanja in mobilnosti kadrov v zdravstvu ter razvoju bolj učinkovitega zdravstvenega varstva, še posebno na področju obravnave kroničnih nenalezljivih bolezyni.policy, Je habilitiran kot docent na Medicinski fakulteti v Ljubljani pri Katedri za javno zdravje ter deluje kot clan Znanstvenega odbora European Public Health Association in podpredsednik Sekcije za raziskovanje zdravstvene službe pri isti organizaciji. Deluje tudi kot recenzent pri revijah Zdravstveno varstvo, Zdravniški vestnik, Central European Journal of Public Health, Social Science and Medicine, European Journal of Public Health in Health Policy. Od leta 2006 je aktivno vključen pri razvoju politik na področju celovite obravnave raka v Evropski Uniji, najprej v okviru predsedstva Slovenije Svetu Evropske Unije, nato pa coordinator skupnih ukrepov na področju politik za obvladovanje raka v Evropski Uniji.


Bibliografija/COBISS