dr. Mojca Amon, pred. (v postopku izvolitve v naziv)

Amon Mojca Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po elektronski pošti

Kratek življenjepis

dr. Mojca Amon, rojena leta 1984, po izobrazbi dipl. fizioterapevtka je predavateljica, magistra znanosti in doktorica znanosti, ki strokovno deluje na področju fiziologije in fizioterapije.
Od diplomskega raziskovanja dalje je bila del mednarodne ekipe za ergonomijo in okoljsko fiziologijo, ki jo vodi prof. dr. Igor B. Mekjavič na Institutu Jožef Stefan. Vključena je bila v številne znanstveno raziskovalne projekte, organizacijo mednarodnih konferenc in predstavljala delo v tujini. Podiplomski študij je zaključila na področju vpliva višinske hipoksije na srce in ožilje (magistrska disertacija) in vpliva višinske hipoksije na metabolizem in hormone (doktorska disertacija) na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan.
Z dodiplomskimi in podiplomskimi študenti fizioterapije je sodelovala na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izvajala je seminarske vaje in laboratorijske vaje pri predmetu fizioterapija starejših odraslih in internističnega bolnika ter pri predmetu ocenjevalne metode v fizioterapiji. V pedagoškem obdobju se je izobraževala na področju didaktike in akademskega poučevanja v angleškem jeziku. Aktivno je delovala kot članica v odseku za etična in strokovna vprašanja Združenja fizioterapevtov Slovenije.
Aktivno sodeluje pri širitvi znanja v obliki strokovnih dogodkov in konferenc. Je izvajalka delavnic za mentorje ter zunanje zdravstvene sodelavce. Zanima jo interdisciplinarno sodelovanje. Sodelovala je v razvoju prototipov terapevtskih pripomočkov in gradnji motoričnega parka v Murski Soboti.
Fizioterapevtske izkušnje je pridobivala v fizioterapiji Doma starejših občanov Izlake, v zasebni športni fizioterapiji Fuchs in s terenskim delom s športniki (Košarkaška Zveza Slovenije, Rokometna Zveza Slovenije, Kajakaška Zveza Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije, Rugby reprezentanca, mali nogomet, in drugi). V samostojni praksi v podjetju Motionfit.si odgovarja na strokovne probleme na področju športa in rehabilitacije v zasebnem sektorju.
Znanstvena dela objavlja v mednarodnem prostoru, poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo. Ima izkazano mednarodno odmevnost. Je avtorica številnih poljudno-znanstvenih del o gibalni in prehranski preventvi namenjeni rekreativni populaciji.