dr. Marija Anderluh

Anderluh Marija Email: marija.anderluh@gmail.com

Kratek življenjepis

Marija Anderluh je leta 1996 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se leta 1998 zaposlila kot specializantka na Psihiatrični kliniki v Ljubljani.  Specialistični izpit iz psihiatrije je opravila leta 2002. Od 2004 je zaposlena v Službi za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, ki jo od 2015 tudi vodi. 2010 je doktorirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

 
Klinično se je izpolnjevala na St’ George’s Hospital v Londonu pri prof. Hubertu Laceyu, leta 2000-2001 pa je delala kot klinična raziskovalka na Inštitutu za psihiatrijo in Maudsley & Bethlem Hospital v Londonu pri prof. Janet Treasure in prof. Ulrike Schmidt. 1999-2003 je bila vključena v evropski projekt Vloga genov, dejavnikov okolja in sociokulturnih dejavnikov v nastanku motenj hranjenja in debelosti. Objavila je več kot dvajstev odmevnih strokovnih člankov v mednarodnih strokovnih revijah, ki so bili citirani že več kot tisočkrat. Objavila je več prispevkov v domači strokovni literature ter poglavje v slovenskem učbeniku Pediatrija. Od leta 2008-2016 je bila podpredsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Kot predavateljica sodeluje na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani in na izobraževanjih različnih strokovnih in laičnih združenj. Od leta 2015 ob podpori Ministrstva za zdravje vodi uvajanje prvega dokazano učinkovitega programa zgodnjih intervencij - programov starševstva Neverjetna leta in sodeluje pri pripravah za implementacijo programa v RS. 2017 je sodelovala kot svetovalka WHO na temo zmanjševanja slabega ravnanja z otroci in uvajanju dokazano učinkovitih programov za zmanjševanje le-tega v Nordijskih državah. 
Je poročena in je mama treh otrok.