Backović Juričan Andrea, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ., dipl. org., viš. pred.

Backović Juričan Andrea Email: andrea.backovic-jurican@nijz.si
Govorilne ure: Po dogovoru s študenti

Kratek življenjepis

Je višja fizioterapevtka, diplomirana delovna terapevtka in univerzitetna diplomirana organizatorka. Dela na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot nacionalna promotorka zdravja na Centru za upravljanje programov preventive in krepitev zdravja. Njeno delo temelji na razvoju, načrtovanju, vodenju ali koordiniranju ter evalvaciji različnih nacionalnih projektov in programov vezanih na promocijo zdravja in telesno dejavnost. Sodeluje tudi pri razvoju in implementaciji raznovrstnih politik z namenom uveljavljanja koncepta "zdravje v vseh politikah". Raziskuje, razvija in izvaja intervencije s področja telesne dejavnosti za ljudi z dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma že zbolelih v različnih okoljih. Njeno delo je osredotočeno na izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih in drugih strokovnjakov. Njena naloga je tudi zagovorništvo fizioterapije in telesne dejavnosti za krepitev zdravja preko medijev, med različnimi poklicnimi skupinami in v širši javnosti.
Med drugim vodi Svetovno mrežo za promocijo zdravja v življenju in delu pri Svetovnem združenju za fizioterapijo in je hkrati tudi izvoljena članica usmerjevalnega odbora Evropske mreže za telesno dejavnost za krepitev zdravja pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Bila je dolgoletna predsednica nacionalne Sekcije fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu in je trenutno predsednica nacionalne Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja ter istočasno aktivna članica izvršilnega odbora pri Združenju fizioterapevtov Slovenije. Občasno svetuje Organizaciji združenih narodov in sicer Uradu za človekove pravice. Poleg tega je članica številnih nacionalnih in mednarodnih ekspertnih skupin, povezanih z javnim zdravjem, upravljanjem kroničnih nenalezljivih bolezni, pristopi za promocijo zdravja in telesne dejavnosti v življenju in pri delu, preprečevanjem sedečega vedenja ter izzivi na področju fizioterapije in športa v različnih okoljih kot so zdravstvo, delo, promet, izobraževanje, lokalna skupnost.
Je soavtorica številnih učbenikov, priročnikov, delovnih zvezkov, knjižic, zloženk in didaktičnih pripomočkov s področja telesne dejavnosti za krepitev zdravja za strokovno in laično javnost. Sodeluje kot vabljena predavateljica na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani na magistrskem študiju fizioterapije, kjer predava vsebine povezane s preventivo in promocijo zdravja. Občasno je somentorica študentom pri diplomskih nalogah na Zdravstveni fakulteti in Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pa je habilitirana za področje promocije zdravja kot višja predavateljica na dodiplomskem študijskem programu fizioterapija, kjer pokriva naslednje predmete: Management v zdravstvu in organizacija fizioterapije, Fizioterapija in promocija zdravja, Fizioterapija za zdravo in varno delo . Nenazadnje je tudi študentka doktorskega študija Zdravstvene vede in sicer smer: Promocija zdravja na FZAB.  


 


Bibliografija/COBISS