Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred.

Bahun Mateja Email: mbahun@fzab.si
Telefon: 04 5869 365
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje (sonosilka)

Kratek življenjepis

Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., je leta 1995 zaključila študij zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, leta 1999 študij zdravstvene vzgoje na Pedagoški fakulteti ter leta 2016 magistrski študij zdravstvene nege na FZAB. Od leta 1998 do 2017 je bila zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice, od tega zadnjih 13 let kot strokovna sodelavka za pedagoško področje. Konec leta 2017 se je za polni delovni čas zaposlila na FZAB. Od leta 2009 je imenovana v strokovno raziskovalni naziv višja asistentka, ter od leta 2013 v naziv predavateljice za področje zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin kot izvajalka pri različnih predmetih sodeluje že od vsega začetka, v pedagoškem letu 2018/2019 je sonosilka predmeta Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje ter sodeluje pri izvedbi predmetov Javno zdravje in osnove promocije zdravja, Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline, Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.


Bibliografija/COBISS