Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred.

Bahun Mateja Email: mbahun@fzab.si
Telefon: 04 5869 365
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje (sonosilka)

Kratek življenjepis

Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred. je leta 1995 zaključila študij zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, leta 1999 študij zdravstvene vzgoje na Pedagoški fakulteti ter leta 2016 magistrski študij zdravstvene nege na FZAB. Od leta 1998 do 2017 je bila zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice, od tega zadnjih 13 let kot strokovna sodelavka za pedagoško področje. Konec leta 2017 se je za polni delovni čas zaposlila na FZAB. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin kot izvajalka pri različnih predmetih sodeluje že od vsega začetka, v pedagoškem letu 2020/2021 sodeluje pri predmetih Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje, Javno zdravje in osnove promocije zdravja, Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline in Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava.


Curriculum Vitae

Mateja Bahun, MSc (Nursing), BSc (Educ), RN, Senior Lecturer completed the study of nursing at the College of Health, University of Ljubljana in 1995, the study of Health education at the Faculty of Education in 1999 and the master degree study of nursing at ABFHC in 2016. From 1998 to 2017 she was employed at the Jesenice General Hospital, last 13 years as expert associate for education. At the end of 2017, she got a full-time job at ABFHC. From the very beginning she has been participating as lecturer in various subjects at the ABFHC. In the year 2020/2021 she participates in the subjects: Health promotion and teaching strategies for health education, Public health and the basic principles of health promotion, Theories, concepts and models of nursing as a scientific discipline and The process of nursing care and safe health care.


Bibliografija/COBISS