mag. Maja Bajt, viš. pred.

Bajt Maja

Kratek življenjepis

Mag. Maja Bajt je leta 2003 diplomirala na Oddelku za psihologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, leta 2008 pa magistrirala na Fakulteti za družbene vede, smer Sociologija vsakdanjega življenja. Trenutno je v procesu izobraževanja iz psihoterapije.

Med leti 2004 in 2018 je bila zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na področju promocije duševnega zdravja. Trenutno je zaposlena kot psihologinja v Vrtcu Škofja Loka. Področja njenega delovanja so: duševno zdravje otrok in mladostnikov, duševno zdravje aktivne populacije. Poleg tega je strokovna sodelavka Društva za razvijanje čuječnosti, kjer deluje kot strokovna sodelavka in izvajalka na čuječnosti temelječih psihoedukativnih programov (Mindfulness Based Stress Reduction, Mindfulness Based Cognitive Therapy) za odraslo populacijo. Deluje tudi kot svetovalka za starše predšolskih otrok. Višja predavateljica sodeluje na študijskem programu Promocija zdravja.