Barbara Benedik, mag. zdra. neg., pred.*

Benedik Barbara Email: bbenedik@fzab.si
Telefon: +386 4 5869 380
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Barbara Benedik, mag.zdr.neg je leta 2000 diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra ter leta 2012 zaključila študij po magistrskem študijskem programu 2.stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Leta 2016 je pridobila specialna znanja iz področja zdravstvene nege pulmološkega bolnika in je z dnem 26.7.2016 vpisana v Nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Poklicno pot je pričela leta 2000 kot diplomirana medicinska sestra na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo – Klinika Golnik. Od leta 2007 do leta 2019 je bila vodja zdravstvene nege na pulmološkem oddelku na Kliniki Golnik. Oktobra 2019 se je zaposlila v OZG OE Zdravstveni dom  Kranj v referenčni ambulanti družinske medicine. Od oktobrom 2021 pa je zaposlena na FZAB. V letih od 2011 do 2019 je bila predavateljica na izobraževalnem modulu za referenčne ambulante iz področja vodenja bolnika z astmo in KOPB. Leta 2015 je prejela priznanje Zbornice - Zveze: Srebrni znak za delo na področju zdravstvene in babiške nege.
Kot visokošolski učitelj na FZAB sodeluje pri izvedbi  predmetov na študijskih programih prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), pri predmetih Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega, Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava, Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi in Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji.