Marjana Bernot, viš. pred.

Bernot Marjana Email: mbernot@onko-i.si
Telefon: +386 1 5879 379
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo
Paliativna oskrba (izbirni predmet)
 

Kratek življenjepis

Marjana Bernot je od leta 1998 redno zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Bila je vključena v zdravstveno nego in zdravljenje pacientov z rakom po različnih oddelkih in področjih. Od leta 2004 je bila vodja internističnega oddelka, kasneje pa celotne hospitalne zdravstvene nege in oskrbe ter  svoje znanje dopolnjevala tudi z izkušnjami na področju vodenja in managementa zaposlenih, vse do maja 2016, ko je postala koordinator paliativne oskrbe.

V letu 2006 so jo prvič habilitirali za predavatelja za področje zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju Izola. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je dopolnilno zaposlena od njene ustanovitve leta 2007 kot nosilka in višja predavateljica za predmeta Paliativna oskrba in zdravstvena nega onkološkega pacienta in Paliativna oskrba.

Je članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, Mednarodne zveze onkoloških medicinskih sester ((ISNCC)) in Evropske zveze onkoloških medicinski sester (EONS) kjer je od leta 2013 aktivni član delovne skupine za izobraževanje medicinskih sester. Je aktivna članica organizacijskega odbora in izobraževalne dejavnosti v Slovenskem združenju paliativne in hospic oskrbe (SZPHO). 

Od leta 2015 je članica uredniškega odbora Asian-Pacific Journal of Oncology Nursing (APJON) kjer sodeluje kot urednik in recenzor. Njen ožji strokovni interes so paliativna oskrba, onkološka zdravstvena nega z onkologijo, vodenje zaposlenih in management.  

 

 

 


Bibliografija/COBISS