Marjana Bernot, viš. pred.

Bernot Marjana Email: mbernot@onko-i.si
Telefon: +386 1 5879 379
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo
Paliativna oskrba (izbirni predmet)
 

Kratek življenjepis

Marjana Bernot je od leta 1998 zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Bila je vključena v zdravstveno nego in zdravljenje pacientov z rakom po različnih področjih. Od leta 2004 vse do maja 2016 je bila vključena v vodenje in management zaposlenih. Zadnja tri leta opravlja delo koordinatorja paliativne oskrbe. Znanje iz področja paliativne oskrbe in vodenja redno dograjuje, v letu 2019 je uspešno zaključila Evropsko akademijo za paliativno oskrbo (EUPCA) s projektom Prepoznavanje žalovanja in podpora žalujočim.
V letu 2006 so jo prvič habilitirali za predavatelja za področje zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju Izola. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je dopolnilno zaposlena od leta 2007 kot nosilka in višja predavateljica za predmet Paliativna oskrba in zravstvena nega onkološkega pacienta. Dejavna je kot predavateljica na številnih srečanjih, delavnicah in šolah.
Je članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, Mednarodne zveze onkoloških medicinskih sester ((ISNCC)) in Evropske zveze onkoloških medicinski sester (EONS). Je aktivna članica izobraževalne dejavnosti v Slovenskem združenju paliativne in hospic oskrbe (SZPHO).  Od leta 2015 je članica uredniškega odbora Asian-Pacific Journal of Oncology Nursing (APJON). Njen ožji strokovni interes so paliativna oskrba, onkološka zdravstvena nega z onkologijo, vodenje zaposlenih in management.

 

 

 


Bibliografija/COBISS