Slađana Božić, dipl.fiziot., mag. org., strok. sod.

Božić Slađana Email: sladjana.bozic@gmail.com

Kratek življenjepis

Leta 2001 diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede Ljubljana smer fizioterapija. Svojo poklicno kariero začela leta 2001 v Zdravstvenem domu Ljubljana Center, kjer je še vedno zaposlena kot fizioterapevtka v ambulanti. Strokovno znanje v Zdravstvenem domu je nadgrajevala s podiplomskimi izobraževanji s področja lokomotornega sistema. Leta 2009 je magistrirala na Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Leta 2017 je bila na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin izvoljena v naziv asistentka za področje Fizioterapija, leta 2020 pa v naziv strokovna sodelavka za področje Fizioterapija. Na Fakulteti Angele Boškin je sonosilka predmeta Kinezioterapija na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija.


Curriculum Vitae

Graduated at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana in 2001 with a degree in physiotherapy. I started my professional career right after graduation in 2001 at the Community Health Centre of Ljubljana, where I have been employed since as a physiotherapist in an outpatient clinic. My professional knowledge was upgraded with postgraduate education in the field of the locomotor system. I received my master’s degree in 2009 at the Faculty of Organizational Sciences in Kranj. In 2017, I was elected as an assistant in the field of Physiotherapy at the Faculty of Health Care Angela Boškin and later on in 2020 named as an associate - practicing as a co-lecturer of the course Kinesiotherapy and the Physiotherapy in Rehabilitation and Primary Care in the 1st Bologna Cycle Study Program of Physiotherapy.


Bibliografija/COBISS