doc. dr. Tina Bregant, specialistka pediatrije, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

Bregant Tina Email: tina.bregantdrmed@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru

Nosilec predmetov na I. stopnji

 Pediatrija (sonosilka)

Kratek življenjepis

Doc. dr. Tina Bregant  je po diplomi leta 2002 na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravljala delo mlade raziskovalke in specializantke pediatrije na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike v Ljubljani do leta 2013, ko je nadaljevala delo kot specialistka pediatrije in doktorica znanosti s področja  otroške nevrologije na primarni ravni v ZD Medvode. Od leta 2015 je bila zaposlena na Univerzitetnem Rehabilitacijskem Institutu – URI Soča v Ljubljani, kjer je opravila dodatno specializacijo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. Trenutno je zaposlena v zavodu CIRIUS Kamnik kot specialist pediater / fiziater. Kot predavatelj in mentor študentom sodeluje v programu Kognitivna Znanost Univerze v Ljubljani ter Oddelkom za kineziologijo Fakultete za šport in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih skupinah ter izsledke raziskav predstavlja strokovni in laični javnosti.  Aktivno  sodeluje pri oblikovanju državnih programov, ki spodbujajo otroke v razvoju (NIJZ, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo in socialne zadeve). Je članica Odbora za kakovost in varnost pri Zdravniški zbornici Slovenije in članica uredniškega odbora mednarodne revije Frontiers (področje pediatrije,  nevrologije, razvojne pediatrije). Je strokovna recenzentka slovenskega prevoda knjige Znanost o vzgoji,  Nagovori staršem : nasveti o vzgoji priznane pedagoginje Marie Montessori in Čuječnost za otroke in najstnike ter avtorica knjige Perinatal hypoxic-ischaemic encephalopathy.  V veselje in navdih so ji otroci in njihov razvoj. Verjame, da kdor se ukvarja z otroki, se ukvarja z našo prihodnostjo. 

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je soizvajalka predmeta Pediatrija.

Bibliografija/COBISS