mag. Branko Bregar, dipl. zn., viš. pred.

Bregar Branko Email: brane.bregar@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Kratek življenjepis

Diplomiral na Visoki šoli za zdravstvo in si pridobil naziv diplomiranega zdravstvenika. Znanstveni magisterij je zaključil na Fakulteti za management. Magistriral je s temo Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema. Poklicno pot je pričel na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je zaposlen še danes na delovnem mestu glavnega medicinskega zdravstvenika Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Področje strokovnega dela obsega psihiatrično zdravstveno nego, s poudarkom na odvisnosti od psihoaktivnih substanc ter managementu v zdravstvu. Poleg tega je aktiven tudi na različnih področjih, je predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, član Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego, član Sveta Vlade R Slovenije za duševno zdravje. Aktiven je tudi na Zbornici zdravstvene in babiške nege v različnih delovnih telesih: član Delovne skupine za pripravo Strategije razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020, vodja Delovne skupine za pripravo osnutka zakona o dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter član Strateškega sveta za pripravo Zakona v zdravstveni in babiški negi. Trenutno je vpisan doktorski študijski program Biomedicine na Univerzi v Ljubljani. Mag. Branko Bregar je nosilec in izvajalec predmeta Zdravstvena nega in mentalno zdravje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega in izvajalec predmetov Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi in Magistrsko delo na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS