prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med., viš. pred.

Bricl Irena Email: irena.bricl@ztm.si
Govorilne ure: Eno uro pred izpitnim rokom po predhodni obvezni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Prim. Irena Bricl, dr. med., je leta 1985 diplomirala na Medicinski fakuteti v Ljubljani. Od leta 1989 je redno zaposlena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Leta 1993 je opravila specialistični izpit iz transfuzijske medicine, na področju diagnostike in preventive hemolitične bolezni novorojenčka. Od leta 1994 je vodja odseka za zunanje preiskave in prenatalno diagnostiko na oddelku za imunohematologijo Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Ožje področje njenega dela in odgovornosti je prenatalna diagnostika (imunohematološke preiskave med nosečnostjo in ob porodu) in zagotavljanje varne krvi za transfuzijo z imunohematološkimi preiskavami. Poleg tega se zadnja leta intenzivneje ukvarja z reorganizacijo nacionalne službe za preskrbo s krvjo, pripravo zakonodaje in standardov za področje transfuzijske medicine, sodeluje tudi pri uvedbi in vzdrževanju sistema zagotavljanja kakovosti v transfuzijski medicini ter pri posodobitvah in izboljšavah informacijskega sistema v transfuzijski medicini. Strokovni članki, sodelovanje v raziskovalnih projektih ter pedagoško delo s študenti in specializanti različnih medicinskih strok so večinoma na področju imunohematologije in prenatalne diagnostike. Je članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri delnem predmetu Transfuzijska medicina.


Bibliografija/COBISS