dr. Vesna Čuk, prof. zdr. vzg. , viš. pred.

Email: vcuk@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Komunikacija in supervizija v zdravstvu

Kratek življenjepis

Dr. Vesna  Čuk je doktorica edukacijskih znanosti, magistrica znanosti managementa kakovosti, profesorica zdravstvene vzgoje, višja medicinska sestra, specialistka psihiatrične zdravstvene nege, asistentka in višja predavateljica za področje zdravstvene nege. V štiridesetletni profesionalni karieri je vedno povezovala neposredno klinično prakso z akademskim delom, opravila je različna funkcionalna izobraževanja iz edukacijskih, psiholoških, socioloških in terapevtskih vsebin ker je verjela, da je z aktivnim raziskovanjem in proučevanjem procesov vpliva na spremembe in razvoj stroke. Je ekspert na področju edukacije, komunikacije, kakovosti in duševnega zdravja. Dolgoletne izkušnje do upokojitve leta 2020 je pridobila v Psihiatrični bolnišnici Idrija, kjer je opravljala različna najzahtevnejša dela in naloge s področja organizacije in vodenja zdravstvene nege, kakovosti in izobraževanja, mentorstva in usposabljanja kadra v zdravstvu, v zadnjih letih se je ukvarjala tudi z psihoterapevtskim skupinskim delom na področju odvisnosti. Profesionalno kariero v zdravstvu je povezovala z akademskim delom na UP Fakulteti za vede o zdravju, Visoko zdravstveno šolo v Celju in FZAB Jesenice. Na študiju prve stopnje je bila nosilka/sonosilka predmetov, Zdravstvena nega in mentalno zdravje, Komunikacija in Supervizija v zdravstvu in zdravstveni negi, Etika in filozofija zdravstvene nege, Duševno zdravje ter Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja. Na študijih druge stopnje je sodelovala kot asistentka na seminarjih na področju edukacijskih ved, andragogike in pedagogike, etike, duševnega zdravja, komunikacije in mentorstva.  Aktivno je sodelovala v pripravi učnih načrtov in podiplomskih programov za usposabljanje ter v projektih na področju promocije duševnega zdravja in predvsem vloge mentorstva v zdravstvu, ki se mu je posvetila predvsem v zadnjih letih profesionalnega dela v bolnišnici in na fakulteti. Ukvarjala se z raziskovanjem in proučevanjem procesov edukacije v kliničnem okolju, z razvojem mentorske vloge in kompetenc, raziskovala je področje komunikacije, medsebojnih odnosov, timskega dela, terapevtske komunikacije in izkustvenega učenja ter področje obvladovanja kakovosti v zdravstvu. Sodelovala je raziskovalnih projektih, bila je recenzentka in avtorica številnih strokovnih  in znanstvenih člankov ter publikacij kar izkazuje tudi obširna bibliografija.


Bibliografija/COBISS