Cilka Demšar, pred.

Email: cilka@evropa-bled.com
Govorilne ure: Pred ali po predavanjih oziroma vajah

Kratek življenjepis

Po maturi na Gimnaziji Škofja Loka je študirala angleški jezik s književnostjo in sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomirala leta 1986. Po diplomi se je zaposlila in opravila strokovni izpit. Leta 1992 jo je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za stalnega sodnega tolmača za angleški jezik.  Leta 1996 je sodelovala pri pripravi učnega načrta za Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled in pridobila naziv predavatelja višje šole za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški jezik za gostinstvo in turizem in nato leta 2011 še za področje velnes. Leta 2014 je bila habilitirana kot predavateljica  na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. Za vse navedene programe je napisala tudi študijska gradiva.

Je članica Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije in poleg poučevanja tudi prevaja, predvsem za potrebe Evropske komisije in različnih drugih organov.

Neprestano se izobražuje na svojem področju, obiskuje konference in piše članke.

Cilka Demšar, pred., na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri predmetu Angleščina.


Bibliografija/COBISS