Denžič Kovačič Mateja, dipl. m. s.

Denžič Kovačič Mateja Email: mateja.denzic-kovacic@sb-je.si

Kratek življenjepis

Mateja Denžič Kovačič je po končani srednji zdravstveni šoli v Celju svoje izobraževanje nadaljevala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, smer: zdravstvena nega.

Po pridobitvi naziva diplomirana medicinska sestra se je najprej zaposlila na internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, kjer je bila tudi odgovorna medicinska sestra endokrinološkega odseka ter tudi mentorica dijakom, študentom in novo zaposlenim. Sodelovala je tudi v projektnih skupinah in se v sklopu svojega dela kontinuirano izobraževala na področju zdravstvene nege. Nato je delo nadaljevala v internistični intenzivni terapiji, kjer je še vedno zaposlena.

Leta 2022 je zaključila študijski program pedagoško-andragoške izobrazbe za strokovne sodelavce na Filozofski fakulteti v Ljubljani in karatek čas tudi poučevala praktični pouk v bolnišnici na Srednji šoli Jesenice. Opravila je tudi strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Trenutno tudi zaključuje magistrski študij druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Od oktobra 2022 je začela sodelovati s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin pri izvedbi kabinetnih vaj predmeta: Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava.
 


Bibliografija/COBISS