dr. Urška Dermota, univ. dipl. mikrobiolog., viš. pred.

Dermota Urška Email: urska.dermota@nlzoh.si
Telefon: +386 4 2017 171
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Dr. Urška Dermota se je rodila 4. 10. 1974 na Jesenicah, kjer je kasneje končala tudi osnovno šolo in gimnazijo (naravoslovna matematična smer). Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Mikrobiologija, je diplomirala 17. 4. 2000, ko je zagovarjala diplomsko delo z naslovom ¨Razširjenost bakterije Clostridium botulinum na Gorenjskem¨. Istega leta se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj v Laboratoriju za medicinsko mikrobiologijo. Od leta 2003 do 2013 je vodila podenoto Splošna bakteriologija in podenoto Sterilizacija s pomivalnico. Od leta 2014 vodi v Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Kranj, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Laboratorij za nadzorne kužnine in Laboratorij za okužbe sečil ter Enoto sterilizacija s pomivalnico. Je mentorica dijakom srednjih šol, študentom in pripravnikom. Leta 2014 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom ¨Molekularna opredelitev virulenčnih dejavnikov in genotipov proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus domačega okolja na področju Slovenije¨. Kot avtor ali soavtor je objavila številne prispevke (izvirni in kratki znanstveni članki, strokovni članki, priročnik za vaje). Ob rednem delu se ukvarja tudi z raziskovanjem stafilokokov, še posebej z MRSA v domačem okolju (CA-MRSA) in MRSA rejnih živali (LA-MRSA). Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri vajah in predmetu Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo v 1. letniku.
 

 


Bibliografija/COBISS