doc. dr. Mojca Dobnik

Dobnik Mojca

Kratek življenjepis

Dr. Mojca Dobnik, visokošolska učiteljica in raziskovalka, habilitirana na Fakulteti za zdravstvene vede, UM v naziv višji predavatelj.
Svojo poklicno pot je kratek čas začela v Oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin v UKC Maribor kot diplomirana medicinska sestra. Poklicno pot je nadaljevala na Kliniki za interno medicino, kot strokovna vodja Oddelka za revmatologijo in pomočnica strokovne vodje klinike. V času poklicnega razvoja je sodelovala v raznih delovnih skupinah na strokovnem področju. Ob delu je končala podiplomski študij na Fakulteti za organizacijske vede ter nadaljevala na Fakulteti za management ter si pridobila naziv magistra znanosti. Izobraževanje je nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede ter si pridobila naziv doktorica znanosti, smer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.
Kot višja predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede, UM sodeluje pri izvedbi  kliničnih in kabinetnih vaj. Na FZAB sodeluje pri predmetu: Management v zdravstvu in zdravstveni negi.
Je mentorica diplomskih del na prvi in drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega FZV, UM.
Je članica Razširjenega strokovnega kolegija za področje zdravstvene nege, članica Komisije RS za varstvo pacientovih pravic, članica delovne skupine kampanje ICN in SZO Nursing Now in recenzentka Obzornika zdravstvene nege.
 


Bibliografija/COBISS