Matej Dolenc, dr. med., spec. kirurg., pred.

Dolenc Matej Email: matej.dolenc66@gmail.com

Kratek življenjepis

Matej Dolenc je diplomiral na Medicinski fakulteti novembra 1992. V času specializacije je zaključil eno semestrsko podiplomsko izobraževanje iz hospitalne higiene. Specialistični izpit je opravil 6. aprila 1999. Po specialističnem izpitu je zaposlen v Splošni bolnišnici Jesenice na kirurškem oddelku - odsek abdominalne kirurgije. Več let je bil predsednik Komisije za preprečevanje bolnišničnih okužb v Splošni bolnišnici Jesenice. Je tudi član Nacionalne komisije za preprečevanje bolnišničnih okužb.


Curriculum Vitae

Matej Dolenc graduated from the Faculty of Medicine in November 1992. During his specialization, he completed a one-semester postgraduate education in hospital hygiene. He passed the specialist exam on April 6, 1999. After the specialist exam, he was employed at the Jesenice General Hospital in the surgical department - Department of Abdominal Surgery. For several years he was the president of the Commission for the Prevention of Nosocomial Infections at the Jesenice General Hospital. Currently, he is also a member of the National Commission for the Prevention of Nosocomial Infections.


Bibliografija/COBISS