izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Došenović Bonča Petra Govorilne ure: Po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na II. stopnji

Ekonomika v zdravstvu
Ekonomske analize za odločanje na področju promocije zdravja
Temelji promocije zdravja in metode dela

Nosilec predmetov na III. stopnji

 Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva (sonosilka)

Kratek življenjepis

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji. Petra Došenović Bonča je članica Sosveta za zdravje Statističnega urada Republike Slovenije. Je članica znanstvene organizacije The Operational Research Society in znanstvene organizacije International Health Economics Association. Objavila je članke, v katerih analizira in proučuje različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na področju zdravstva v Sloveniji. Recenzirala je članke za publikacijo Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu ter znanstveno revijo Zdravstveno varstvo. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. V okviru tega programa predava pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje in Zdravstvo in zdravstveni sistemi.
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je visokošolska učiteljica in nosilka predmeta na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega pri predmetu Ekonomika v zdravstu in na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja pri predmetu Ekonomske analize za odločanje na področju promocije zdravja, sodeluje pa tudi pri izvedbi predmeta Temelji promocije zdravja in metode dela. V okviru doktorskega študija Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pa je sonosilka predmeta Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva.


Bibliografija/COBISS