dr. Zalka Drglin, viš. pred.

Drglin Zalka

Kratek življenjepis

Zalka Drglin, doktorica ženskih študij in feministične teorije, raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se posveča kulturi rojevanja, babištvu, predporodnemu varstvu, porodu, obporodnim duševnim stiskam žensk, kot so depresivnost, tesnoba, soočenje z izgubami, travmatičnim porodom, zlorabami; konceptom zdravja in različnim vidikom materinstva in starševstva ter konceptom zdravja. Aktivna članica nevladne organizacije Naravni začetki, Združenja za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva, soustvarjalka in vodja programov, svetovalka ženskam v duševnih stiskah v nosečnosti in po porodu. Urednica, predavateljica in avtorica znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov.


Curriculum Vitae

Zalka Drglin has a PhD in women's studies and feminist theory; works as researcher at the National Institute of Public Health; her main topics are birth cultures, maternity care, perinatal mental health, public health, women's health, human and  women’s rights, midwifery; sexology in midwifery, institutional and domestic violence, sexual abuse, adverse childhood and babyhood experiences, trauma, birth trauma. She is an active member at the NGO Natural Beginnings Society, leader of the projects; consultant for perinatal mental health; and editor, lecturer, author of scientific papers, guidebooks and articles.


Bibliografija/COBISS