red. prof. dr. Ivan Eržen

Eržen Ivan Email: Ivan.Erzen@gmail.com
Govorilne ure: Pred predavanjem.

Nosilec predmetov na II. stopnji

Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja
Zdravje in okolje

Kratek življenjepis

Prim. prof. dr. Ivan Eržen je svoje poklicno delo začel na Univerzitetnem zavodu za zdravstveno in socialno varstvo v Ljubljani kot zdravnik na oddelku za epidemiologijo. Po petih letih dela v tej ustanovi se je zaposlil kot predstojnik Oddelka za higieno in epidemiologijo in pomočnik direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje za strokovne zadeve. Delal je pretežno na področju proučevanja problemov, povezanih z okoljem ter proučevanja vpliva bioloških in kemičnih dejavnikov okolja na zdravje in kvaliteto življenja. Leta 1992 je prevzel vodenje Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Po dvajsetih letih dela na regionalnem, je bil v obdobju 2008 do 2012 imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Od leta 2012 dalje deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga je od leta  2013 do 2018 tudi vodil. 

Raziskovalno delo je vezano na strokovno delo in usmerjeno predvsem v proučevanje vpliva dejavnikov okolja na zdravje. Proučeval je vzroke za pojav masovnega zbolevanja zaradi bioloških in drugih agensov. Vodil je projekte, kot so: proučevanje škodljivih vplivov okolja na zdravje prebivalcev v delu MO Koper, proučevanje obremenjenosti prebivalcev Mežiške doline s svincem ter ocena izpostavljenosti prebivalcev Medloga in Teharij svincu in kadmiju preko živil rastlinskega izvora. Sodeloval je pri raziskavi vedenjskega sloga odraslih prebivalcev Slovenije ter pri proučevanju razširjenosti  nekaterih kroničnih bolezni v Sloveniji, pri raziskavi vzrokov umrljivosti prebivalcev raka in drugih proučevanju posledic izpostavljenosti ultrafinim delcem v zraku in številnih drugih.

Njegova strokovna dejavnost je bila usmerjena k glavnim izzivom na področju javnega zdravja v Sloveniji. Med drugim je bil vključen v pripravo državnega programa za obvladovanje raka v Sloveniji za obdobje 2010-2015 ter Nacionalnega programa za sladkorno bolezen za obvladovanje o sladkorni bolezni za obdobje 2010-2020. V obdobju do imenovanja za direktorja NIJZ je bil vodja projekta namenjenega prenovi preventivnih programov za otroke, mladino in odrasle na primarni ravni, ki ga je financirala norveška vlada. 

Od leta 1991 dalje je vključen v pedagoški proces na univerzitetnem in visokošolskem nivoju. Pedagoško delo v okviru dodiplomskega študija izvaja na Medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru, kjer je predstojnik Katedre za javno zdravje. Vključen je v izvajane pedagoškega dela na Zdravstveni fakulteti in Fakulteti za zdravstvene vede ter še na nekaterih drugih visokošolskih zavodih. Pedagoško delo v okviru podiplomskega študija izvaja v okviru interdisciplinarnega univerzitetnega študija varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani ter na Univerzi Maribor in Fakulteti za zdravstvene vede. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilec predmetov Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja in Zdravje in okolje na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja.


Bibliografija/COBISS