doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak

Farkaš - Lainščak Jerneja Email: jerneja.farkas@sb-ms.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Rojena je bila leta 1979 v Murski Soboti, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala leta 2005, leta 2009 pa zagovorila doktorsko disertacijo z naslovom Zaznavanje zdravja kot napovedni dejavnik umrljivosti pri bolnikih z nekaterimi kroničnimi boleznimi. Specialistični izpit iz javnega zdravja je opravila leta 2010. V naziv asistentke za področje javno zdravje je bila na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani prvič izvoljena leta 2006, v naziv docentke pa leta 2012.

Kot zdravnica pripravnica se je leta 2005 zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu in sekundarijatu, se je leta 2007 zaposlila na Katedri za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 2015 pa kot nacionalna ekspertka za področje javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Od leta 2017 je zaposlena v Splošni bolnišnici Murska Sobota in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Leta 2020 je krajši čas opravljala funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Kot nosilka ali izvajalka predmetov s področja javnega zdravja deluje na Medicinski fakulteti in Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Na področju epidemiologije se je večkrat izpopolnjevala na Inštitutu za epidemiologijo in socialno medicino Medicinske fakultete Univerze v Münstru, Školi narodnog zdravlja Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu in na School of Public Health Univerze Yale v New Havenu.

Med študijem je prejela Posebno priznanje dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Prešernovo priznanje in Krkino nagrado. Za svoje delo na področju zaznavanja zdravja pri splošnem prebivalstvu in bolnikih z nekaterimi kroničnimi boleznimi je prejela štipendijo DAAD in Pomursko raziskovalno nagrado. Leta 2018 ji je Zdravniška zbornice Slovenije za raziskovalno delo na področju zgodnjega odkrivanja srčnega popuščanja pri prebivalcih Murske Sobote podelila nagrado Medicinski dosežek leta 2018 pomurske regije.

Sodelovala je pri več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja družbenih in okoljskih determinant zdravja, epidemiologije in obvladovanja kroničnih bolezni ter zaznavanja zdravja različnih populacijskih skupin. V letu 2011 je vodila proces vzpostavljanja Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah in postala koordinatorka za promocijo zdravja v bolnišničnem okolju. Od leta 2014-2019 bila je članica predsedstva Mednarodne mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah. Je članica različnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj na področju javnega zdravja in recenzentka slovenskih ter tujih strokovnih revij.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot izvajalka pri predmetu Osnove javnega zdravja na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja, pri predmetu Promocija zdravja na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega ter predmetu Kronične bolezni in bolezni ranljivih skupi na doktorskem študiju Zdravstvene vede.


 

 


Bibliografija/COBISS