Andrej Fink, MSHS (ZDA), viš. pred.

Fink Andrej Email: afink@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah 
Anesteziologija in oživljanje (sonosilec)

Kratek življenjepis

Andrej Fink je leta 2000 diplomiral na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani na smeri zdravstvena nega in si pridobil naziv diplomirani zdravstvenik. Leta 2005 je zaključil univerzitetni študij na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani organizator. Od leta 1994 je vodja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer je tudi poveljnik štaba CZ Kliničnega centra Ljubljana. Na nacionalnem nivoju se intenzivno ukvarja z razvojem zdravstvene dispečerske službe ter pripravami zdravstva na delovanje v izrednih razmerah. Na podiplomskiem študiju na George Washington University School of Medicine and Health Sciences, smer Emergency Services Management, je pridobil naslov MSHS (Master of Science in Health Sciences). Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolski učitelj pri predmetih Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah in Anesteziologija in oživljanje.

 


Bibliografija/COBISS