doc. dr. sci. Janez Fischinger

Fischinger Janez Email: janez.fischinger@gmail.com
Govorilne ure: Eno uro pred pričetkom izpitov ORL, vendar po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Rojen v Ljubljani 1946, diplomiral 1972 na Oddelku za splošno medicino in 1975 na Oddelku za stomatologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1974 zaposlen na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer je 1982 opravil specialistični izpit iz otorinolaringologije. Leta 1990 je obranil doktorsko disertacijo. V sklopu znanstvenoraziskovalne dejavnosti se posveča predvsem kancerologiji in operativni tehniki otorinilarigološkega področja. Leta 1992 je bil prvič izvoljen v naziv docenta za predmet Otorinolaringologija, zadnja izvolitev v ta naziv 29. 09. 2008. Od leta 2003 je zaposlen tudi na mestu asistenta na Katedri za otorinolaringologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer sodeluje pri izobraževanju študentov splošne in dentalne medicine. Vrsto let predava otorinolaringologijo na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana, zdaj Zdravstveni fakulteti. Usmerjen predvsem v diagnostiko in zdravljenje patologije glave in vratu, še posebej malignih bolezni. S prispevki se je udeležil številnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanj. Kumulativno ima 19 člankov, indeksiranih v SCI. Predava zdravnikom družinske medicine in zdravnikom drugih specialnosti v podiplomskem izobraževanju, je glavni mentor specializantom iz otorinolaringologije in neposredni mentor zdravnikom sekundarijem in vodi redne tedenske izobraževalne seminarje na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo. Je redni član izpitnih komisij iz urgentne medicine in specialističnih izpitov iz otorinolaringologije. Je stalni član skupine in tudi konzilija za diagnostiko tumorjev glave in vratu. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je izvajalec predmeta Otorinolaringologija.


Bibliografija/COBISS