doc. prim. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Gabrijelčič Blenkuš Mojca Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš je zdravnica, specialistka javnega zdravja z opravljenim doktoratom znanosti s področja sociologije vsakdanjega življenja. Deluje na metodološko razvojnih temah oz. delovnih področjih promocije zdravja: politike SZO in EU v povezavi z nacionalnimi politikami (NRP, Evropski semester in sektorske politike), zdravje v vseh politikah (predvsem prehrana, telesna dejavnost in debelost, aktivno in zdravo staranje, izobraževalne politike in druge), ocenjevanje vplivov na zdravje, evalvacija v promociji zdravja, inovativne metodologije kot je 'foresight', participatorno raziskovanje socialnih determinant zdravja, mreženje in analiza deležnikov, vzgoja za zdravje. Od vsebinskih tem oz. delovnih področij se ukvarja predvsem s starejšimi ter bodočimi starši, otroci in mladostniki. 
 
Sedem let je strokovno in organizacijsko vodila Center za promocijo zdravja na IVZ, s sodelavci je uspešno nadgradila novo strokovno področje v Sloveniji ter skrbela za razvoj kapacitet znanja in kadrov ter virov in vodenja. Je ali je bila nacionalni koordinator več evropskih in nacionalnih projektov. Koordinirala je pripravi Nacionalne prehranske politike 2005-10 in Nacionalne politike prehrane in telesne dejavnosti 2015–25 za MZ. Koordinirala je strokovno pripravo predloga podlag za strategijo aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo za MDDSZ in MZ, v okviru projekta AHA.SI, v letih 2014-16.
 
Od leta 2000 je nacionalna predstavnica Slovenije za prehrano pri Svetovni zdravstveni organizaciji, v tej vlogi je sodelovala pri pripravi SZO večih akcijskih planov za prehrano in telesno dejavnost za Evropsko regijo ter pri pripravi SZO listine za obvladovanje debelosti. Od leta 2003 je članica ali nadomestna članica Visoke skupine za prehrano pri Evropski komisiji, kjer je sodelovala v nadzornih skupinah za evalvacijo dela Evropske platforme in Bele knjige o prehrani. Od leta 2008 je članica Upravnega odbora EuroHealthnet-a, evropskega združenja inštitucij na področju promocije zdravja.
 
Od leta 2003 je habilitirana kot asistentka za področje javnega zdravja na MF UL v Ljubljani in od leta 2015 kot docentka za področje promocije zdravja na Fakulteti za zdravstvo na Angele Boškin. Je glavna mentorica specializantom javnega zdravja in neposredna mentorica za področje promocije zdravja. Mentosko deluje pri diplomskih in magistrskih nalogah pri študentih UL in UP, občasno tudi različnih evropskih univerz (npr. Univerza v Wageningenu, Metropol Univerza v Kopenhagnu).
 
 

Bibliografija/COBISS