dr. Mitja Gerževič, viš. pred.

Gerževič Mitja Email: mitja.gerzevic@almamater.si
Govorilne ure: PON 10:00-11:00 in SRE 15:00-16:00 (po predhodnem dogovoru)

Kratek življenjepis

Dr. Mitja Gerževič je leta 2004 diplomiral na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani (smer kondicijsko treniranje), kjer je leta 2011 tudi doktoriral iz Kineziologije (področje živčno-mišične aktivacije in utrujanja). Trenutno je visokošolski učitelj na različnih visokošolskih zavodih in vodi podjetje, ki se ukvarja s športno vadbo, vadbo za ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, pozno rehabilitacijo, turizmom in izobraževanjem.
Med leti 2004 in 2009 je bil mladi raziskovalec v gospodarstvu v podjetju VISPORT d.o.o., med leti 2010 in 2017 je bil zaposlen kot visokošolski učitelj na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem (študijski program Aplikativna kineziologija) in kot raziskovalec na Inštitutu za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega sredšča Koper, med leti 2017 in 2021 pa kot koordinator študijskih programov in študijskih zadev na Oddelku za izobraževanje Evro-sredozemske univerze.
Področja njegovega delovanja so: nevromehanika človeškega gibanja in nevromišična utrujenost, analiza človeškega gibanja in športna/kineziološka/klinična diagnostika (kinematika, plošče sil, dinamometrija, izokinetika, tenziomiografija, elektromiografija), uporaba elektromiografije v kineziologiji in ergonomiji, športni trening, kondicijska priprava, kinezioterapija za različne ciljne skupine ter pozna rehabilitacija.