mag. Cvetka Gregorc, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., viš. pred.

Gregorc Cvetka Govorilne ure: Sreda od 18.00 do 19.00 ure

Kratek življenjepis

Mag. Cvetka Gregorc je zaključila visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani (danes Fakulteta za zdravstvo). Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani  je pridobila univerzitetno izobrazbo in postala profesorica zdravstvene vzgoje. Z magistrskim študijem »Splošni kadrovski management« na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju si je leta 2009 pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti.

Svojo poklicno pot je pričela kot višja medicinska sestra pri anesteziji na Inštitutu za anesteziologijo v Kliničnem centru v Ljubljani, v bolnišnici dr. Petra Držaja. Strokovni izpit je opravila v Centralni enoti intenzivne terapije v Kliničnem centru v Ljubljani. Zadnjih 30 let je zaposlena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani, sprva na oddelku za preskrbo s krvjo in Oddelku za plazmafereze. Od leta 2000 je vodja Službe za izobraževanje. Sodeluje pri načrtovanju, organizaciji, izvedbi in evalvaciji dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na področju transfuzijske medicine za vse profile zdravstvenih delavcev. Vodi klinično prakso na področju transfuzijske medicine za študente zdravstvene nege z Zdravstvene fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvo Jesenice in Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec.
Na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani je habilitirana v naziv višja predavateljica za področje Zdravstvena nega. Izvaja predavanja s področja transfuzijske medicine pri predmetu Diagnostično terapevtski program na Zdravstveni fakulteti Ljubljana in Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec Je mentorica in somentorica študentom zdravstvene nege pri diplomskih delih na 1. bolonjski stopnji.
V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in  transfuziologijo je zadnjih 10 let aktivno delovala kot članica izvršnega odbora, delovne skupine za izobraževanje in strokovnega odbora pri organizaciji strokovnih srečanj Sekcije. Večkrat je bila tudi urednica zbornika predavanj strokovnih srečanj. S predavanji na strokovnih srečanjih, mednarodnih konferencah in objavljanjem prispevkov v strokovnih revijah si prizadeva za prepoznavnost dela medicinskih sester v transfuzijski dejavnosti v stroki zdravstvene nege in v širši javnosti.
Njeno raziskovalno področje je zdravstvena nega, izobraževalna dejavnost in medpoklicno sodelovanje v transfuzijski dejavnosti.
 


Bibliografija/COBISS