doc. dr. Irena Grmek Košnik

Grmek Košnik Irena Email: igrmekkosnik@fzab.si
Govorilne ure: Pol ure pred izpitom, po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo

Nosilec predmetov na II. stopnji

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb (sonosilka)

Kratek življenjepis

Prim. dr. Irena Grmek Košnik je leta 1989 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1997 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani opravila podiplomski študij iz hospitalne higiene. Leta 1998 je dosegla naziv magister mikrobiologije na Biotehniški in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter opravila specialistični izpit iz klinične mikrobiologije. Leta 2007 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Optimizacija jemanja in obdelave nadzornih brisov za odkrivanje kolonizacije z MRSA. Leta 2008 je opravila specialistični izpit iz javnega zdravja in tečaj za vodilne presojevalce po ISO 9001/2000. Trinajst let do reorganizacije je vodila Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Sedaj je zaposlena v Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Kranj, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Je članica razširjenega kolegija (RSK) za klinično mikrobiologijo, od leta 2003 do 2009 je bila članica nacionalne komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (NAKOBO), od 2014 je članica Strokovnega sveta za javno zdravje. Je članica nacionalne Komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil in Slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila in članica Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID), Sekcije za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije ter Sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka in izvajalka predmeta Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo. Na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega pa je nosilka predmeta Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb.  Je članica Senata FZAB.


Bibliografija/COBISS