prim. Alenka Hafner, dr. med., viš. pred.

Hafner Alenka Email: ahafner@fzab.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Prim. Alenka Hafner, dr. med., specialistka socialne medicine in javnega zdravja, je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zaposlena kot predstojnica Območne enote v Kranju. Na področju javnega zdravja deluje od leta 1994, ko se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj, kjer je njeno delovno področje je obsegalo celotno področje socialne medicine, analitike in promocije zdravja, poglobljeno pa je delovala predvsem na področju promocije zdravja otrok in mladostnikov. Poleg spremljanja in raziskovanja rabe in zlorabe alkohola, tobaka in ilegalnih drog med srednješolsko mladino, je bilo njeno delo usmerjeno še na področje raziskovanj razširjenosti motenj hranjenja v slovenskem prostoru kot tudi v raziskovanje spolnega vedenja mladostnikov. Je snovalka številnih preventivnih programov (Spolnost mladostnikov, Imava se rada, Tak/a sem, pa kaj!? – namenjenih osnovnošolcem in srednješolcem) in vodja projektov z omenjenih področij, kot tudi avtorica zdravstveno – vzgojnih gradiv. Od ustanovitve Nacionalnega inštituta za javno zdravje v letu 2014 deluje predvsem na področju preventivnih programov, kroničnih nenalezljivih bolezni, motenj hranjenja in spolnosti mladostnikov. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetu Javno zdravje in osnove promocije zdravja in Javno zdravje 2.
 

Bibliografija/COBISS