izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Hlastan Ribič Cirila Email: Cirila.Hlastan-Ribic@nijz.si
Govorilne ure: Na lokaciji FZAB po obveznem predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Prehrana in medicinska dietetika
Alternativne oblike prehranjevanja

Nosilec predmetov na II. stopnji

Prehrana človeka
Prehrana človeka II

Kratek življenjepis

Biotehnično fakulteto, smer živilska tehnologija je opravila na Univerzi v Ljubljani, narejen ima znanstveni magisterij s področja živilske tehnologije in doktorat znanosti s področja biomedicine na Medicinski fakulteti, Univerze Ljubljani. Leta 2006 je bila izvoljena v docentko s področja prehrane in javnega zdravja na Visoka šoli za zdravstvo na Univerzi na Primorskem. Leta 2011 je postala izredna profesorica za področje prehrane. Leta 1996 se je kot tehnolog pripravnik v analitskem laboratoriju zaposlila v blagovnem centu Emona in po enem letu odšla na  Inštitut za higieno na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je prevzela vodenje dietnega laboratorija, izvajanje vaj za študente medicine, stomatologije in visoke zdravstvene šole, izvajanje vaj in predavanj za študente živilske tehnologije, zdravstvenih fakultet in šol in študente medicine. Njena karierna pot se je v letu 2003 nadaljevala na Ministrstvu za zdravje, na Direktoratu za javno zdravje. Od leta 2003 naprej je zadolžena za pripravo  dokumentov prehranske politike,  sodeluje v različnih raziskovalnih in implementacijskih projektih, pri pripravi različnih priporočil in stališč o prehrani za različne ciljne skupine ter pri načrtovanju vsebin in organizaciji dejavnosti na področju kroničnih nenalezljivih bolezni.  Od leta 2007 do leta 2009 je bila zaposlena  v Zdravstvenem domu Ljubljana v Enoti  preventive CINDI Slovenija, ki sedaj sodi pod Inštitut za varovanje zdravja RS, kjer je Cirila Hlastan Ribič zaposlena danes.  V Centru za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni opravlja zgoraj omenjene naloge in raziskovalnega dela, kot pedagog pa je delno zaposlena tudi na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, kot nosilka predmetov Prehrana in medicinska dietetika in Alternativne oblike prehranjevanja na študijskem programu prve stopnje in Prehrana človeka in Prehrana človeka II na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS