mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, dr. med., viš. pred.

Hovnik Keršmanc Marjetka Email: marjetka.hovnik-kersmanc@nijz.si

Kratek življenjepis

Mag. Marjetka Hovnik Keršmanc je leta 1986 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je po opravljenem stažu kot mlada raziskovalka pričela na Inštitutu za varovanje zdravja RS na področju spremljanja umrljivosti prebivalcev v Sloveniji, kasneje pa je svoje delo usmerila predvsem v epidemiološko spremljanje rabe alkohola, pripravo in izvajanje preventivnih programov na področju zmanjševanja in preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola. Naziv magistra javnega zdravja je dosegla leta 1994 na Medicinski fakulteti v Zagrebu, leta 1998 pa je na Medicinski fakulteti v Ljubljani zaključila specialistični študij iz socialne medicine. Od leta 2001 do leta 2014 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj kot nosilka področja promocije zdravja, delovala pa je na celotnem področju socialne medicine, analitike in promocije zdravja. Od ustanovitve Nacionalnega inštitutu za javno zdravje leta 2014 pa je zaposlena na območni enoti Kranj, kjer je vodila nacionalno strokovno skupino za alkohol, deluje pa tudi na področju spremljanja zdravja prebivalcev, preventivnih programov in promocije zdravja. Je snovalka številnih preventivnih programov, gradiv in avtorica strokovnih in laičnih člankov ter prispevkov s področja javnega zdravja. Devet let je sodelovala z Medicinsko fakulteto v Ljubljani kot asistentka pri predmetu socialna medicina. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetih Javno zdravje in osnove promocije zdravja.


Bibliografija/COBISS