Danielle Jagodic, dipl. fiziot.

Jagodic Danielle Email: djagodic@fzab.si

Kratek življenjepis

Danielle Jagodic je diplomirana fizioterapevtka in je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Trenutno je fazi zaključevanja magistrskega dela na visokošolskem strokovnem programu druge stopnje Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Kot fizioterapevtka se je leta 1993 zaposlila na Kliniki za žilne bolezni in gerontologijo. Poklicna pot in želja po novih izzivih jo je nato vodila v Center za osebe s pridobljeno poškodbo možganov Zarja, kjer je ostala 16 let. Po prenehanju delovanja Centra Zarja se je najprej zaposlila v Centru starejših DEOS Črnuče (2012), nato je leta 2015 postala del tima, ki je postavil na noge dom starejših na Škofljici.
Tekom poklicne kariere se je stalno dodatno izpopolnjevala, večinoma s področja nevrofizioterapije, zadnja leta pa s področja obravnave starejših in kronično bolnih.
Od novembra 2015 je predsednica Sekcije za fizioterapevte v geriatriji Združenja fizioterapevtov Slovenije in predstavnica Slovenije v IPTOP-u (International Association of Physical Therapists working with Older People).

Od 01. oktobra 2020 je zaposlena na FZAB, kjer je izvajalka predmetov Fizioterapija starejših in kronično bolnih in Nevrofizioterapija ter pripravlja in usklajuje študijski program Fizioterapije.