doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Jeriček Klanšček Helena Email: helena.jericek@nijz.si

Nosilec predmetov na II. stopnji

Promocija zdravja (sonosilka)
Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja (nosilka)
Zdravje otrok in mladostnikov (nosilka)

Kratek življenjepis

Helena Jeriček Klanšček je po izobrazbi doktorica socialne pedagogike, ki je zaključila doktorski študij leta 2003, v okviru katerega je raziskovala sodobne oblike povezovanja ljudi – zdrave skupnosti. Od 1998 do leta 2004 je bila zaposlena na Inštitutu Jožef Stefan na Centru za zunajšolsko izobraževanje kot mlada raziskovalka, od leta 2004 pa je zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja. Je nacionalna koordinatorica mednarodne študije Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) in vodja Oddelka za krepitev zdravja. Ukvarja se z raziskovanjem zdravja otrok in mladih, s krepitvijo zdravja, z duševnim zdravje in drugimi izzivi sedanjega časa. Poleg omenjenega dela se ukvarja tudi s terapevtskim delom in pomočjo osebam v duševni stiski, tako individualno kot skupinsko, ima veliko izkušenj z vodenjem delavnic in seminarjev za različne ciljne skupine. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje na študijskemu programu druge stopnje Zdravstvena nega pri predmetu Promocija zdravja in na študijskem programu Promocija zdravja, kjer je nosilka predmetov Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja in Zdravje otrok in mladostnikov.


Bibliografija/COBISS