mag. Andreja Jernejčič, pred.

Jernejčič Andreja Email: andreja@jernejcic.si

Kratek življenjepis

Mag. Andreja Jernejčič je direktorica podjetja za piar, komuniciranje, treninge javnega nastopanja in izobraževanja Lin&Nil z lastno blagovno znamko Andreja. 

Piar reference so ji podjetja Skaza, Citypark, SES, IBM, ECE, Klinika Svjetlost, GoOpti, Rimske terme, Sberbank, JP Komunala Brežice, Inženirska zbornica Slovenije, če naštejemo le nekaj podjetij, od več kot 200, s katerimi je in še ustvarja piar zgodbo. Prav tako vodi krizno komuniciranje v malih in večjih podjetjih. Med drugim sodeluje tudi z dubajsko uspešno poslovno žensko Thorayo Al Awadhi. 
 
Izobražuje s treningi in delavnicami v več kot 300 podjetjih tako iz Slovenije kot tudi iz tujine, med drugim na ZZZS, Eles, NLB, Pošta Slovenija, Messer Slovenija. Predava in vodi delavnice o komuniciranju, piaru, ustvarjanju osebnega piara, javnem nastopanju in odpravi treme, internem komuniciranju, pripravah zanimivih PowerPoint prezentacij, kriznem komuniciranju, organizaciji dogodkov doma in v tujini. Kot predavateljica gostuje na mednarodnih poslovnih šolah in različnih fakultetah.
 
Andreja Jernejčič je avtorica več sto strokovnih člankov o piaru, komuniciranju in nastopanju, ki so objavljeni tudi kot članki ali kolumne v različnih medijih. Je tudi komentatorka v oddaji VV faktor o dnevno- aktualnih temah na TV3.
 
Srečamo jo tudi v vlogi voditeljice prireditev. Enkrat mesečno pa ima avtorsko televizijsko oddajo Zajtrk PR'Andreji z znanimi osebnostmi z različnih področij na osrednji regionalni televiziji v Sloveniji Vaš. 
 
Ima edinstveno kombinacijo izkušenj iz menedžmenta, piara in novinarstva, ki jih je pridobila kot članica uprave Infonet Media, kot direktorica IBM za korporativno komuniciranje za Slovenijo in jugovzhodne države, kot pomočnica uprave na SIJ – Slovenski industriji jekla ter kot tiskovna predstavnica obrambnega ministra v času vstopanja Slovenije v Nato. Pred tem je bila 15 let aktivna v novinarstvu. Kot novinarka in pozneje urednica je delala v tiskanih, radijskih in televizijskih medijih: Radio Slovenija (Poročila in Val 202), TV Slovenija, Pop TV, Dnevnik, Finance, Dolenjski list, Studio D in TV Vaš kanal Novo mesto.
 

Bibliografija/COBISS