doc. dr. Saša Kadivec

Kadivec Saša Email: skadivec@fzab.si
Govorilne ure: Vsaka druga sreda v mesecu od 15.30 do 16.30 ure.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Diagnostično terapevtski program 
Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi

Kratek življenjepis

Dr. Saša Kadivec je po izobrazbi profesorica zdravstvene vzgoje, zaključila je magisterij iz managementa kakovosti in na Pedagoški fakulteti Ljubljana doktorat iz področja socialne pedagogike. Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik je v letih 2004 - 2018 delala na delovnem  mestu pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege. Od 2018 dela kot svetovalka in se ukvarja z managementom zagotavljanja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.  Leta 2004 je prejela nagrado za najboljši HRM projekt s projektom krožkov kakovosti v zdravstveni negi. Leta 2004 je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene nege Slovenije in 2006 srebrno priznanje za inovacijo krožek kakovosti za preprečevanje preležanin v KOPA Golnik. Je recenzentka za Obzornik zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka pri predmetih Diagnostično terapevtski program in Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju. Je članica več strokovnih skupin v okviru Zbornice zveze in pri Ministrstvu za zdravje.

 


Bibliografija/COBISS