doc. dr. Andrej Kastelic

Kastelic Andrej Email: Andrej.kastelic@quest.arnes.si
Govorilne ure: Po dogovoru

Kratek življenjepis


Doc. dr. Andrej Kastelic je zdravnik specialist psihiater in predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana od njegove ustanovitve 1995 in od istega leta tudi vodi Koordinacijo Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Je tudi sodni izvedenec za psihiatrijo.
Že več kot 35 let  je  konziliarni psihiater Centra za usposabljanje in delovno varstvo Dolfke Boštjančič, kjer dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju in po poškodbah glave, tako z otroki in mladostniki kot tudi odraslimi in ostarelimi ter njihovimi svojci in osebjem.
Predava študentom ljubljanske in mariborske Medicinske fakultete, Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani in Fakultet za zdravstvene vede Univerze na Jesenicah v  Mariboru.
Svetuje  Svetovni zdravstveni organizaciji, UNAIDS (Skupni program Organizacije Združenih narodov za HIV/AIDS), UNODC (Služba Organizacije Združenih narodov za nadzor nad drogami in preprečevanjem kriminala),  OSCE/OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi), skupini Pompidou Sveta Evrope, EU in Globalnemu skladu za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji v sodelovanju s katerimi je (bil) vključen kot glavni trener ali svetovalec v  razvoj programov zdravljenja odvisnosti in drugih duševnih motenj v skupnosti in/ali v zaporih v preko 30 državah na štirih kontinentih.
Dr. Kastelic je tudi predsednik Global Addiction Association, generalni sekretar European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD), predsednik SEEAnet (South Eastern European Adriatic Addiction network), ustanovni član Svetovne zveze za dvojne diagnoze (WADD) in ustanovni član mednarodne zveze za medicino odvisnosti (ISAM). Je tudi  avtor več izdaj priporočil Svetovne zdravstvene organizacije za obravnavo odvisnosti v zaporih, ki so prevedene v preko 45 najpogosteje govorečih svetovnih jezikov.
Andrej je za svoje delo prejel leta 2001 v ZDA Nyswander – Dolevo nagrado za izjemen prispevek na področju zdravljenja odvisnosti, leta 2002  nagrado »Zlati Odsev« za dosežke pri delu ustanove Odsev se sliši, 2005 Zlati znak Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ministrstva za pravosodje, 2006 znak zahvale Centra za varstvo in usposabljanje Dolfke Boštjančič in 2008 EUROPAD Chimera Award.