dr. Marta Kavšek, pred.

Kavšek Marta Email: marta.kavsek@gmail.com
Govorilne ure: po predhodni najavi študentov

Nosilec predmetov na I. stopnji

 Dolgotrajna oskrba

Kratek življenjepis

Marta Kavšek je doktorirala na področju managementa kakovosti na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. V okviru doktorskega raziskovanja je ugotavljala vpliv življenjskega sloga na obseg storitev zdravstvene nege in oskrbe pri starostniku. Njene raziskovalne teme vključujejo upravljanje zdravstvenega varstva, s posebno pozornostjo do zdravstvene nege in oskrbe starejših oseb in oseb z boleznijo demenca. Ukvarja se s profesionalizacijo in razvojem kakovosti zdravstvenega varstva v visokem šolstvu. Po izobrazbi je diplomirana medicinska sestra in univerzitetni diplomirani organizator. Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je magistrirala iz managementa kakovosti. V Domu starejših občanov Krško je od leta 1998 delovala kot namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe in višja svetovalka. Pred tem je bila zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana CIT KV KRG, Splošni bolnišnici Brežice in Zdravstvenem domu Krško. Leta 2006 je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Bila je predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer danes opravlja naloge v nadzornem odboru. Je strokovnjakinja NAKVIS, svetovalka za izvajanje inštruktražnega svetovanja, izdelave mnenj, pritožb nad izvajalci socialnovarstenih storitev pri Socialni zbornici Slovenije. Sodelovala je pri ustanovitvi Fakultete za zdravstvo v Novem mestu in kot nosilka predmeta Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo prenašala znanje novim rodovom. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka in izvajalka predmeta Dolgotrajna oskrba. Trenutno je aktivna raziskovalka v projektni skupini Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je soavtorica znanstvene monografije Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Trenutno je članica  sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto.


Bibliografija/COBISS