Izidor Kern, dr. med., viš. pred.

Kern Izidor Email: izidor.kern@klinika-golnik.si
Telefon: +386 4 2569 415
Govorilne ure: Po obvezni predhodni najavi po e-pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Anatomija, fiziologija in patologija

Kratek življenjepis

Izidor Kern je leta 1990 diplomiral na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani, leta 1995 je opravil specialistični izpit iz patologije. Zaposlen je na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer je vodja laboratorija za citologijo in patologijo. Njegovo strokovno področje dela je usmerjeno v patologijo pljuč, plevre in mediastinuma. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je dopolnilno zaposlen kot nosilec predmeta Anatomija, fiziologija in patologija in predavatelj pri predmetih Patologija in Anatomija.


Bibliografija/COBISS