mag. Vesna Kerstin Petrič, viš. pred.

Kerstin Petrič Vesna Email: vesna-kerstin.petric@gov.si

Kratek življenjepis

Mag. Kerstin Vesna Petrič je vodja Službe za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) na Ministrstvu za zdravje Slovenije. Od leta 2020 do leta 2022 je delovala kot generalna direktorica na Direktoratu za javno zdravje, pred tem je vodila Sektor za krepitev zdravja in preprečevanje nenalezljivih bolezni na Ministrstvu za zdravje Slovenije (2004–2019). Kot magistrica javnega zdravja in kliničnih vidikov zasvojenosti je prispevala k razvoju in vodila procese implementacije različnih politik na področju nadzora nad alkoholom in tobakom ter prepovedanimi drogami na nacionalni in mednarodni ravni.

Od leta 1998 do 2004 je delovala kot uradnica za Zvezo SZO. Od leta 2016 do 2019 je bila članica Stalnega odbora SZO Regionalnega odbora za Evropo (SCRC).

Mag. Kerstin Vesna Petrič je od leta 2021 članica Izvršnega odbora SZO. Maja 2022 je prevzela položaj predsednice izvršnega odbora SZO.

 

 


Bibliografija/COBISS