izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med.

Klemenc Ketiš Zalika

Kratek življenjepis

Doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med., je specialistka družinske medicine. Leta 2010 je zaključila doktorski študij in bila leta 2011 izvoljena v naziv docentke za področje družinske medicine. Kot zdravnica družinske medicine dela v ZD Velenje, v zdravstveni postaji Šmartno ob Paki. Je predavateljica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in raziskovalka na Katedri za družinsko medicino MF Univerze v Ljubljani. Kot predavateljica in mentorica sodeluje pri specializaciji iz družinske medicine in pri ostalih oblikah podiplomskega študija. Je tudi članica uredniškega odbora revije s faktorjem vpliva Zdravstveno Varstvo. Sodeluje v nekaterih domačih in mednarodnih organizacijah s področja družinske medicine (Združenje zdravnikov družinske medicine, EQuiP, EURACT, EURIPA, WONCA). Sodelovala je pri projektu Svetovne Banke z naslovom »Improving the Health System in Montenegro«. Prav tako je sodelovala/sodeluje pri številnih domačih in tujih raziskovalnih projektih in pri organizaciji domačih strokovnih izobraževanj s področja družinske medicine. Je glavna urednica dveh učbenikov družinske medicine (Praktikum družinske medicine) in avtorica dveh poglavij učbenika Družinska medicina.


Bibliografija/COBISS