dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis.

Knafelj Rihard Email: rihard.knafelj@gmail.com
Govorilne ure: Po predavanjih po predhodni najavi po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Gimnazija Murska Sobota 1991-1995
Medicinaksa fakulteta, Univerza v Ljubljani 1995-2001
Sekundarijat: Univerzitetni klinični center Ljubljana 2001-2005 (Delovišča: urgentna medicina, splošna kirurgija, toakalna kirurgija, anesteziologija, kirurška intenzivna terapija, internistična intenzivna terapija)
Mlajši specializant: Univerzitetni klinični center Ljubljana 2005-2008 (Delovišča: oddelki internih klinik) 
Splošna bolnišnica Maribor (Delovišča: Oddelek intenzivne terapije, Oddelek za anesteziologija)
Starejši specializant: Univerzitetni klinični center Ljubljana 2008-2012 (Delovišča: oddelki internih klinik)
Splošna bolnišnica Maribor (Delovišča: Oddelek intenzivne terapije, Oddelek za anesteziologija, Oddelek za diabetoogijo)
Specialistični izpit 2012
Doktorat znanosti 2014
Trenutna zaposlitev: zdravnik specialist, KO za interno intenzivno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana zdravnik v medbolnišničnih helikopterskih prevozih
Pedagoške aktivnosti na Medicinski fakulteti: vaje pri redmetu propedevtika (3. letnik), vaje pri predmetu interna medicina (6. letnik), izbirni predmet interna medicina (5. in 6. letnik), izbirni predmet EKG (5. in 6. letnik), Študentski simpozij akutna stanja (Akutna stanja v interni medicini)
Ostale aktivnosti: Redni predavatelj na Šoli mehanske ventilacije v Dubrovniku (Škola mehaničke respiracijske potpore u Dubrovniku), Advance Instructor Body Pump-a (Les Mills mednarodna licenca)

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje pri izvedbi predmetov Fiziologija in Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS