Tjaša Knific, mag. fiziot., pred.

Knific Tjaša Email: tjasa.knific@nijz.si
Govorilne ure: Po dogovoru s predavateljico

Kratek življenjepis

Tjaša Knific je magistrica fizioterapije zdravstvene fakultete UL in nekdanja vrhunska športnica. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot razvojna sodelavka na Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Je raziskovalka in predavateljica na področju javnega zdravja, fizioterapije, promocije zdravja in preventive, dnevnega gibalnega vedenja odraslih, promocije telesne dejavnosti za krepitev zdravja ter aktivnega in zdravega staranja.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je vodja strokovne skupine za telesno dejavnost. Vključena je v sistemska usposabljanja diplomiranih medicinskih sester in ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki delujejo na področju spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja v ambulantah družinske medicine in Centrih za krepitev zdravja. Sodeluje tudi pri razvoju in implementaciji zdravstvenih obravnav s področja telesne dejavnosti in telesne pripravljenosti za ljudi z dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma že kronično bolnih v različnih okoljih. Sodeluje tudi pri pripravi raznovrstnih politik s področja javnega zdravja.

Je avtorica in soavtorica številnih člankov, priročnikov in didaktičnih pripomočkov s področja telesne dejavnosti za krepitev zdravja, telesne pripravljenosti  in sedečega vedenja za strokovno in laično javnost. Je tudi so mentorica študentom pri diplomskih in magistrskih nalogah na številnih slovenskih fakultetah s področja zdravstva in športa.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot predavateljica pri predmetu Fizioterapija starejših in kronično bolnih.


Bibliografija/COBISS