doc. dr. Radojka Kobentar

Kobentar Radojka Email: rkobentar@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodni najavi po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo 

Kratek življenjepis

Dr. Radojka Kobentar je leta 1983 končala študij zdravstvene nege in leta 1988 specialistični študij iz psihiatrične zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Univerzitetni študij socialne pedagogike je zaključila leta 1992 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje pa leta1993 na Medicinski fakulteti. Leta 2003 je magistrirala na Pedagoški fakulteti na oddelku socialno pedagogiko. Doktorat znanosti na temo Modeli obravnave starostnikov v domovih starejših občanov pod mentorstvom prof. dr. Darje Zorc Maver je zagovarjala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 28. 3. 2011. Do upokojitve je bila zaposlena na Psihiatrični kliniki Ljubljana na mestu vodje službe za pedagoško in izobraževalno dejavnost za področje zdravstvene nege. Od leta 2011 je izvoljena v višjo predavateljico za zdravstveno nego na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Leta 1992 je kot vodja tima prejela Zlati znak Zbornice zdravstvene nege Slovenije in je dobitnica več priznanj Psihiatrične klinike za razvojno raziskovalne projekte na področju zdravstvene nege. Sodeluje v več projektih na področju zdarvstvene nege starostnika in zdarvstvene nege v okviru Evropskega socialnega sklada. Recenzirala je več strokovnih zbornikov in člankov s področja zdravstvene nege. Je aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, aktivna članica Združenja za pomoč svojcem bolnikov z demenco – Spominčica. in aktivna prostovoljka na Društvu invalidov Ljubljana. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka predmeta Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo in izvajalka predmeta Zdravstvena nega starostnika.


Bibliografija/COBISS