izr. prof. dr. Peter Korošec

Korošec Peter Email: peter.korosec@klinika-golnik.si

Kratek življenjepis

Izredni prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec. lab. med. genetike, je zaposlen na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, od leta 2002 kot vodja Laboratorija za klinično imunologijo in molekularno genetiko. Na Kliniki Golnik od leta 2008 uspešno vodi tudi akademsko raziskovalno dejavnost. Leta 1995 je diplomiral na Biotehniški fakulteti, leta 1998 ter nato 2001 je magistriral in doktoriral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2015 je zaključil specializacijo s področja Laboratorijske medicinske genetike. Habilitiran je s področja Mikrobiologije na Medicinski Fakulteti v Mariboru. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija.


Bibliografija/COBISS