Brigita Košir

Košir Brigita Email: brigita.mali@gmail.com
Govorilne ure: Prvi četrtek v mesecu od 10.00 do 11.00 ure

Kratek življenjepis

Izobrazba
Srednjo zdravstveno šolo je obiskovala v Ljubljani. Po končani srednji šoli je nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvo – smer: zdravstvena nega v Ljubljani, kjer je zaključila študij in diplomirala leta 2009 ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.
Študij je nadaljevala na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah- študijski program druge stopnje, smer: zdravstvena nega. Magistrsko delo z naslovom celostna zdravstvena obravnava motenj uriniranja v času rehabilitacije pacienta po možganski kapi je zagovarjala 12.9.2022 ter pridobila naziva magistrica zdravstvene nege.

Delovne izkušnje
V času izobraževanja je imela praktično usposabljanje na različnih področjih zdravstvene nege. Prav tako je v času izobraževanja delala tudi kot študentka 7 let v domu za ostarele, kjer je dobila predvsem veliko izkušenj na področju zdravstvene nege starostnika.
Po končanem študiju leta 2009 je se zaposlila na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani, v ambulantni kemoterapiji, kjer je opravila tudi interni izpit. Pridobila je strokovno znanje na področju onkologije. Predvsem je pridobila izkušnje na področju  pripravi in aplikaciji intravenoznih terapij in na zdravstveno vzgojnem področju.
Leta 2011 se je zaposlila v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu republike Slovenije-Soče, kjer je še vedno zaposlena in sicer na rehabilitacijskem oddelku po možganski kapi. V času kroženja in tudi dežurstev se srečuje z različnimi patologijami.

Pridobila je tudi specialno znanje s področja zdravstvene nege nevrološkega bolnika v rehabilitaciji (leta 2017) in specialna znanja s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami uriniranja (leta 2019).