doc. dr. Mateja Krajc

Krajc Mateja Email: mateja.krajc@siol.net
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na II. stopnji

 Osnove javnega zdravja

Kratek življenjepis

Doc. dr. sc. Mateja Krajc, dr. med. je leta 1998 zaključila študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je opravila specialistični izpit s področja javnega zdravja. Magisterij s področja medicinske genetike je zaključila leta 2000 na Vrije Universiteit v Bruslju, Belgija. Januarja 2014 je na isti ustanovi v Bruslju zagovarjala doktorsko nalogo iz genetike raka dojk, leta 2017 pa je opravila specialistični izpit iz klinične genetike.

Od leta 2000 je zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Od leta 2005 je bila vključena v pripravo, uvedbo in izvedbo državnega programa za raka dojk DORA. Z genetsko epidemiologijo, preventivo raka, ocenjevanjem ogroženosti posameznikov za raka ter genetskim svetovanjem pa se ukvarja od leta 2009 ko je postala vodja Službe za genetsko svetovanje in testiranje ter vodja Multidisciplinarnega tima za onkološko genetsko svetovanje in testiranje. Prav tako je vključena v izobraževalne programe študentov medicine in zdravstvene nege, na UP FVZ je 21.10.2014 pridobila naziv docent za področje Javno zdravje.

S področja presejanja raka in genetike raka redno objavlja raziskovalne članke in sodeluje kot mentor ali somentor pri raziskovalnih nalogah.

 
 

Bibliografija/COBISS