Zdenka Kramar, mag. zdr. neg., pred.

Kramar Zdenka Email: zdenka.kramar123@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Kratek življenjepis

Zdenka Kramar, rojena 13. 9. 1959 v Celju, je magistrica zdravstvene nege, zaposlena v UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, kjer opravljal delo koordinatorice vodenja sistema kakovosti, njeno najpomembnejše delo je nenehno uvajanje kakovosti in varnosti v vsakodnevno delo s pacientom.
 
Svojo poklicno pot je pričela v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je bila zadnjih trinajst let pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe. Pred prevzemom te funkcije je delala na različnih oddelkih in enotah kot glavna medicinska sestra. V letu 1999 je končala podiplomski študij Medicinske fakultete v Ljubljani – smer bolnišnična higiena in pridobila specializacijo s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Od 2009 do 2013 je bila predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje. V letu 2000 je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene nege Slovenije. V letu 2014 je uspešno zagovarjala magistrsko nalogo na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, z naslovom  Spremembe zaznavanja kulture varnosti pacientov v Splošni bolnišnici Jesenice.
 
Področja njenega profesionalnega dela vključujejo uvajanje standardov kakovosti na področju celotne zdravstvene obravnave pacientov. Svoje znanje je stalno dopolnjevala na področju stroke zdravstvene nege, kakovosti in varnosti, preprečevanje bolnišničnih okužb, oskrbe kroničnih ran, področje intenzivne terapije  in podiplomsko izobraževanje manegement vodenje v zdravstvu. Prav tako je bila mentorica velikemu število medicinskih sester. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot visokošolska učiteljica pri predmetih Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb in Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb (izbirni predmet).

Bibliografija/COBISS