Irma Kumer, mag. vzg. in menedž. v zdr.

Email: Irma.kumer@gmail.com
Govorilne ure: Po dogovoru.

Kratek življenjepis

Svojo profesionalno pot je oktobra 1998 pričela v SB Novo mesto,  kot Višja medicinska sestra na področju Nevrologije. V teh letih je se nenehno izpopolnjevala, tako, da je leta 2001 pridobila naziv Nevrofiziološka asistentka  za EMG , leta 2005 pa je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana. Ob nadaljevanju neformalnega izobraževanja je pridobivala strokovna znanja predvsem s področij obravnave kroničnega odraslega pacienta. Veliko časa  namenja tudi individualnim obravnavam pacientov, njihovim svojcem, strokovnim sodelavcem ter laični skupnosti  po Sloveniji.
Vsa ta znanja, spretnosti , predvsem pa pridobljene izkušnje je nadgradila v letu 2013, ko je opravila magistrsko delo z naslovom Muzikoterapija  in pomoč pacientu po možganski kapi s pomočjo logoterapije.

Vse  svoje profesionalno  življenje je usmerjeno k nenehnim izboljševanjem na področju ZN in predvsem za dobrobit in opolnomočenje pacientov v bolnišnici.

Pri svojem delu je na Nevrologiji v SB Novo mesto pionirsko nastopila z intenzivnim vključevanjem na področju Multiple skleroze, kot tudi na področju Možganske kapi. S svojo prisotnostjo v ambulantni-diagnostični dejavnosti skrbi za visoko strokovnost pri obravnavi Nevrološkega bolnika.
Ves čas delovanja aktivno sodeluje v Sekciji med. sester Nevrologije, Nevrofiziologije, kot tudi posameznih društev.
Trudi se, da s svojim znanjem in izkušnjami oblikuje najrazličnejša predavanja, delavnice, pogovore in objavlja prispevke.
Bolnišnici osebno, kot tudi javno izkazuje visoko pripadnost, ki se kaže v njeni zelo aktivni vlogi  pri pridobivanju »dobrega imena«, tako med profesionalno, kot laično družbo.
Pri svojem delu zahteva odgovornost, skrbnost ter varno in profesionalno opravljeno nalogo. Z obstoječimi resursi pa nazorno razpolaga skrbno in ekonomično, kar pričakuje tudi od zaposlenih.
Kot glavna med. sestra Nevrološkega oddelka  SB Novo mesto ( od leta 2011 do 2019)  je v enoti ustvarjala pozitivno klimo, visoko stopnjo etičnosti ter spoštovanja, kvalitetno in varno opravljeno delo ter profesionalnost pri vseh zaposlenih v ZN ter nenehno skrb za prepoznavnost same enote  izven bolnišničnih zidov ( predavanja, predstavitve na oddelku, prireditve na oddelku,...).
V preteklem letu ( od junija 2020- marec 2022) je kot v.d., Glavna med sestra Pediatrije pokazala , da zna vzpostaviti profesionalno in varno okolje, tako zaposlenim, kot mladim bolnikom ter ima vodstvene karakteristike z možnostjo visoke empatije.
Večji del njenega delovanja v SB Novo mesto pa še vedno zajema obravnava nevroloških pacientov.
Zelo intenzivno je vpeta v celostno obravnavo bolnikov z MS, ljudi z migreno, in seveda posledično z ostalo patologijo posameznikov. Kot vrsto letna vodja ter kakovostnica nenehno strmi k izboljšanju procesov storitev z zagotavljanem transparentni rabi resursov, ki so na voljo.
Od novembra 2022 ima pridobljena specialna znanja - Koordinator zdravstvene obravnave.